Komisje wyborcze do Dumy Państwowej guberni kaliskiej i piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
39/119/0
Daty skrajne
1906-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Komisja Wyborcza Powiatu Brzezińskiego, 1906,1912, sygn. 1-2a: protokoły posiedzeń Komisji, uchwały gminnych zebrań wyborczych, listy wyborcze, spisy wyborców i wybranych. Komisja Wyborcza Powiatu Łaskiego, 1912-1914, sygn. 3-4: zarządzenia i ogłoszenia w związku z wyborami, skład osobowych Komisji, spisy wyborców i pełnomocników, protokoły gminnych zgromadzeń wyborczych, listy wyborcze. Komisja Wyborcza Powiatu Łódzkiego, 1906, sygn. 5-6: zasady wyborów przedwstępnych, tworzenie okręgów, listy wyborcze, skargi, informacje o przebiegu i wynikach wyborów. Komisja Wyborcza Powiatu Noworadomskiego, 1906-1907, sygn. 7-15: zasady wyborów przedwstępnych, tworzenie okręgów, listy wyborcze, informacje o przebiegu i wynikach wyborów. Komisja Wyborcza Powiatu Sieradzkiego, 1906, 1912, sygn. 16-19: spisy wyborców. Komisja Wyborcza Powiatu Tureckiego, 1906, sygn. 21: protokoły z przebiegu wyborów, listy wyborcze. Komisja Wyborcza Powiatu Wieluńskiego, 1906, sygn. 21-22: uchwały zebrań gminnych, listy wyborcze, skargi. Komisja Wyborcza Powiatu Łęczyckiego, 1906, sygn. 23: spisy wyborców.

Dzieje twórcy:

Duma Państwowa, jako organ przedstawicielstwa narodowego została powołana do życia manifestem carskim z 30.10.1905 r. Do jej kompetencji należały sprawy ustawodawcze, budżetowe i pożyczki państwowe. Wybory do Dumy były pośrednie. Prawo wyborcze przysługiwało tylko mężczyznom, którzy ukończyli 25 rok życia i posiadali odpowiedni cenzus majątkowy. Upoważnieni do głosowania obywatele wybierali spośród siebie elektorów w czterech kuriach: ziemskiej, miejskiej, włościańskiej i robotniczej, którzy później na odrębnych zgromadzeniach dokonywali właściwego wyboru. Organizacją wyborów zajmowąły się gubernialne i powiatowe komisje wyborczekomisja wyborcza. Powiatowej komisji przewodniczył członek Sądu Okręgowego, a ponadto w jej skład wchodzili: sędzia gminny wyznaczony przez zjazd sędziów pokoju, burmistrz miasta powiatowego, inspektor podatkowy, przedstawiciel ziemiaństwa i komisarz włościański wyznaczony przez gubernatora. Komisja podlegała gubernatorowi. Powoływano ją każdorazowo po ukazaniu się dekretu o wyborach do Dumy Państwowej, a po przeprowadzeniu wyborów - rozwiązywano. I Duma istniała od maja do lipca 1906 r., II Duma od marca do czerwca 1907 r., III Duma od listopada 1907 r. do czerwca 1912 r., a kadencja IV Dumy rozpoczęła się w czerwcu 1912 r.

Daty skrajne:

1906-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1906-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak