Komitet Miejski Łódzki Opieki nad Trzeźwością Ludową

Sygnatura
39/123/0
Daty skrajne
1899-1907
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja Komitetu: okólniki, zarządzenia, instrukcje i korespondencja dotyczące spraw organizacyjnych i personalnych. Działalność Komitetu: organizowanie czytelni, bibliotek, przedstawień teatralnych i zabaw, budowa domów ludowych. Sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, korespondencja dotycząca dochodów i wydatków.

Dzieje twórcy:

Komitet został powołany na mocy zarządzenia Ministra Finansów z grudnia 1898 r. Na jego czele stał przewodniczący Zjazdu Sędziów Pokoju, a członkami byli: Sędzia Pokoju IV Okręgu w Łodzi, zastępca prokuratora Piotrkowskiego Sądu Okręgowego, naczelnik łódzkiej Dyrekcji Szkolnej, inspektor podatkowy, inspektor fabryczny, Policmajster m. Łodzi, prezydent miast, naczelnik żandarmerii, nadzorca VI okręgu zarządu akcyzowego i lekarz miejski. Głównym zadaniem Komitetu było zapobieganie pijaństwu. Swoje kompetencje realizował poprzez organizowanie czytelni, herbaciarni i przedstawień teatralnych. W 1905 r. zabawy i przedstawienia zostały odwołane, a w 1906 r. działalność Komitetu została zawieszona.

Daty skrajne:

1899-1907

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1899-1907.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lodzinskij Gorodskij Komitet Popečitels'tva o Narodnoj Trezvosti

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

26

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

26

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak