Akta notariusza Eugeniusza Trojanowskiego w Łodzi

Sygnatura
39/147/0
Daty skrajne
1901-1915, 1917-1932
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta notarialne, skorowidze (brak z lat 1917-1919).

Dzieje twórcy:

Notariusz funkcjonował w oparciu o rosyjską ustawę o notariacie z 1866 r. wprowadzoną w Królestwie Polskim w 1876 r. oraz Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie przepisów tymczasowych o notariacie z 3.07.1918 r. Do jego zadań należało sporządzanie aktów dobrej woli zawieranych przez strony, takich jak: akta kupna-sprzedaży, umowy, zapisy, cesje, legaty, intercyzy przedślubne, pełnomocnictwa, zawiązywanie spółek itp. Kancelaria istniała w latach 1901-1915, 1917-1932.

Daty skrajne:

1901-1915, 1917-1932

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1901-1915, 1917-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

107

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

107

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

12.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak