Powiatowy Urząd Ziemski w Kaliszu

Sygnatura
39/168/0
Daty skrajne
1920-1933
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja urzędu, okólniki dotyczące parcelacji, scalania, likwidacji serwitutów, pomoc finansowa dla gospodarstw scalonych, sprawozdania z działalności, statystyka majątków przed i po parcelacji, wykazy zlikwidowanych serwitutów, protokoły posiedzeń komisji powiatowych i gminnych, zaświadczenia na kupno ziemi, przymusowy wykup majątków - korespondencja, regulacje - korespondencja, parcelacja i upełnorolnienie - korespondencja, pomoc kredytowa dla uczestników scalania - korespondencja, licytacje, wpisy do hipoteki, spory sąsiedzkie.

Dzieje twórcy:

Powiatowe urzędy ziemskie zajmowały się regulowaniem obrotu ziemią, parcelacją, osadnictwem, scalaniem oraz likwidacją serwitutów. Powołano je na mocy ustawy z 6 lipca 1920 r. Na terenie ówczesnego województwa łódzkiego powstały dwa okręgowe urzędy ziemskie: w Piotrkowie i w Kaliszu, oraz podlegające im powiatowe urzędy ziemskie, które do 1922 r. miały siedzibę w każdym mieście powiatowym. Począwszy od 1923 r. niektóre z nich łączono, tak, że do 1933 r., kiedy uległy likwidacji, działały jedynie w: Kaliszu, Kole, Koninie, Łasku, Łodzi, Piotrkowie, Radomsku, Sieradzu i Wieluniu. Do ich kompetencji należały czynności przygotowawcze określone ustawami i zarządzeniami Głównego Urzędu Ziemskiego jak i urzędów okręgowych.

Daty skrajne:

1920-1933

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

231

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

231

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak