Powiatowy Urząd Ziemski w Piotrkowie

Sygnatura
39/170/0
Daty skrajne
1921-1933 [1935]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja urzędu, okólniki dotyczące parcelacji, scalania przymusowego wykupu, korespondencja w sprawach personalnych, rachunkowych i gospodarczych, statystyka prac parcelacyjnych i scaleniowych, sprawozdania z działalności urzędu, wydawanie zaświadczeń na kupno ziemi, korespondencja dotycząca parcelacji, regulacji i likwidacji służebności, pomoc kredytowa dla właścicieli gospodarstw scalonych.

Dzieje twórcy:

Powiatowe urzędy ziemskie zajmowały się regulowaniem obrotu ziemią, parcelacją, osadnictwem, scalaniem oraz likwidacją serwitutów. Powołano je na mocy ustawy z 6 lipca 1920 r. Na terenie ówczesnego województwa łódzkiego powstały dwa okręgowe urzędy ziemskie: w Piotrkowie i w Kaliszu, oraz podlegające im powiatowe urzędy ziemskie, które do 1922 r. miały siedzibę w każdym mieście powiatowym. Począwszy od 1923 r. niektóre z nich łączono, tak, że do 1933 r., kiedy uległy likwidacji, działały jedynie w: Kaliszu, Kole, Koninie, Łasku, Łodzi, Piotrkowie, Radomsku, Sieradzu i Wieluniu. Do ich kompetencji należały czynności przygotowawcze określone ustawami i zarządzeniami Głównego Urzędu Ziemskiego jak i urzędów okręgowych.

Daty skrajne:

1921-1933 [1935]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1933, 1935-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

74

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

74

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak