Powiatowy Urząd Ziemski w Łodzi

Sygnatura
39/172/0
Daty skrajne
[1919] 1920-1933 [1937]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja urzędów ziemskich, okólniki dotyczące parcelacji i scalania, sprawy personalne, wykazy czynności komisarzy ziemskich, statystyka gmin powiatu łódzkiego, wykazy majątków samorządowych i kościelnych, wykazy użytków rolnych, zestawienia statystyczne dotyczące ustroju rolnego, korespondencja w sprawach organizacyjnych i personalnych, ulgi na przejazdy kolejami państwowymi, podwody, zaświadczenia uprawniające do nabycia ziemi, lustracje majątków w powiecie łódzkim, korespondencja dotycząca parcelacji, scalanie - korespondencja, przymusowy wykup - korespondencja, alienacja osad, likwidacja serwitutów i służebności, zmiany rodzaju użytkowania gruntów, pomoc kredytowa dla gospodarstw scalonych, PUZ w Brzezinach (istniejący do końca 1921 r.) - sprawozdania z działalności, posiedzenia komisji ziemskich, opis majątków przeznaczonych do parcelacji.

Dzieje twórcy:

Powiatowe urzędy ziemskie zajmowały się regulowaniem obrotu ziemią, parcelacją, osadnictwem, scalaniem oraz likwidacją serwitutów. Powołano je na mocy ustawy z 6 lipca 1920 r. Na terenie ówczesnego województwa łódzkiego powstały dwa okręgowe urzędy ziemskie: w Piotrkowie i w Kaliszu, oraz podlegające im powiatowe urzędy ziemskie, które do 1922 r. miały siedzibę w każdym mieście powiatowym. Począwszy od 1923 r. niektóre z nich łączono tak, że do 1933 r., kiedy uległy likwidacji, działały jedynie w: Kaliszu, Kole, Koninie, Łasku, Łodzi, Piotrkowie, Radomsku, Sieradzu i Wieluniu. Do ich kompetencji należały czynności przygotowawcze określone ustawami i zarządzeniami Głównego Urzędu Ziemskiego jak i urzędów okręgowych. Powiatowy Urząd Ziemski w lodzi obejmował swym zasięgiem powiaty: brzeziński, łęczycki i łódzki.

Daty skrajne:

[1919] 1920-1933 [1937]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1919, 1919-1919, 1920-1933, 1920-1933, 1937-1937, 1937-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

209

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

209

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak