Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi

Sygnatura
39/182/0
Daty skrajne
1919-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wykaz komisariatów, rozkazy dzienne Komendanta, spisy akt przeznaczonych do przekazania do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz do wybrakowania, podania o zezwolenia na handel uliczny, akta osobowe policjantów, nekrologi funkcjonariuszy, meldunki doraźne dotyczące partii politycznych, dochodzenia przeciwko działaczom komunistycznym oraz członkom Stronnictwa Narodowego, wykazy związków zawodowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, akta mobilizacyjne, rejestr wydanych dowodów osobistych, akta poszczególnych komisariatów policji znajdujących się na terenie Łodzi III, VI, VII, XI i XIV - sprawy gospodarcze, spis broni i amunicji, ewidencja blankietów mandatów karnych, miesięczne wykazy zatrzymanych, rozkazy dzienne Komendy, raporty z dochodzeń, protokół z odprawy komendantów wojewódzkich.

Dzieje twórcy:

Policja Państwowa została powołana do życia ustawą z 24.07.1919 r. Na jej czele stał komendant główny podporządkowany ministrowi spraw wewnętrznych. Do zadań policji należało zapewnienie ogólnego porządku i bezpieczeństwa publicznego, kontrola ludności, wydawanie paszportów i dowodów osobistych. Ważne odcinki działalności stanowiły inwigilacje i zwalczanie ruchu lewicowego, strajków i manifestacji politycznych. Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi podlegała Komendzie Wojewódzkiej, jako jednostka organizacyjna obejmująca powiat łódzki grodzki. Powstała ze zlikwidowanych struktur Powiatowej Policji Państwowej, Prezydium Policji w Łodzi, Policji Kryminalnej, Straży Kolejowej oraz rozwiązanej 1.07.1919 r. Milicji Ludowej. Podlegało jej 14 komisariatów rozlokowanych w różnych dzielnicach miasta. Działalność Komendy została zakończona we wrześniu 1939 r.

Daty skrajne:

1919-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

87

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

87

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak