Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Łodzi

Sygnatura
39/183/0
Daty skrajne
1919-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy naboru i szkolenia funkcjonariuszy, dyslokacja komend powiatowych i okręgowych, protokoły odpraw komendantów powiatowych i kierowników komisariatów miejskich, wykazy imienne policjantów według stopni (listy starszeństwa), rozkazy Komendy Wojewódzkiej, przeglądy i dzienniki inwigilacyjne, instrukcje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, listy gończe i fotografie zatrzymanych, spisy akt przeznaczonych do przekazania do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz do wybrakowania, okólniki w sprawach gospodarczych i regulaminowych, plan ochrony przejazdu regenta Węgier admirała Horthy'ego, statut Kasy Pożyczkowo i Zapomogowo-Oszczędnościowej, wnioski o odznaczenia, korespondencja z 4 dyonem żandarmerii.

Dzieje twórcy:

Policja Państwowa została powołana do życia ustawą z 24.07.1919 r. Na jej czele stał komendant główny podporządkowany ministrowi spraw wewnętrznych. Do zadań policji należało zapewnienie ogólnego porządku i bezpieczeństwa publicznego, kontrola ludności, wydawanie paszportów i dowodów osobistych. Ważne odcinki działalności stanowiły inwigilacje i zwalczanie ruchu lewicowego, strajków i manifestacji politycznych. Komendantowi Głównemu podlegało 16 komend okręgowych w tym również oznaczona nr II znajdująca się w Łodzi. Rozporządzeniem Prezydenta RP z 27.12.1924 r. Komendę Okręgową przekształcono w Wojewódzką. Podlegało jej 14 komend powiatowych, w tym Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi. Działalność Komendy Wojewódzkiej została zakończona we wrześniu 1939 r.

Daty skrajne:

1919-1939

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

52

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

52

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.73

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.73

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

Część zespołu jest przechowywana w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.