Sąd Pokoju IV Okręgu w Łodzi

Sygnatura
39/188/0
Daty skrajne
1917-1929
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1917-1928, sygn. 1-75; skorowidze i repertoria spraw 1918-1928,sygn. 76-90.

Dzieje twórcy:

Sąd działał początkowo w oparciu o przepisy rosyjskie, a od 19.08.1917 r. o "Przepisy tymczasowe o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim", nastęnie kilkakrotnie nowelizowane. Orzekał w sprawach karnych dotyczących lżejszych przestępstw, a w postępowaniu cywilnym wydawał wyroki w sprawach niespornych oraz tam gdzie przedmiot roszczenia obejmował niskie kwoty. Sąd pokoju przestał funkcjonować po wrowadzeniu w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Prawo o ustroju sądów powszechnych" z 6.02.1928 r.

Daty skrajne:

1917-1929

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1917-1929.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

90

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

90

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak