Sąd Pokoju VIII Okręgu w Łodzi

Sygnatura
39/192/0
Daty skrajne
1916-1928
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-37; akta spraw karnych 1919-1927, sygn. 38-41, skorowidze i repertoria spraw 1916-1929, sygn. 42-60.

Dzieje twórcy:

Sąd działał początkowo w oparciu o przepisy rosyjskie, a od 19.08.1917 r. o "Przepisy tymczasowe o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim", nastęnie kilkakrotnie nowelizowane. Orzekał w sprawach karnych dotyczących lżejszych przestępstw, a w postępowaniu cywilnym wydawał wyroki w sprawach niespornych oraz tam gdzie przedmiot roszczenia obejmował niskie kwoty. Sąd pokoju przestał funkcjonować po wrowadzeniu w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Prawo o ustroju sądów powszechnych" z 6.02.1928 r.

Daty skrajne:

1916-1928

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1916-1928.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

60

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

60

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak