Zakłady Karne w Łodzi

Sygnatura
39/198/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Fragmentarycznie zachowane akta personalne więźniów i funkcjonariuszy, skorowidze więźniów uwzględniają obok imienia i nazwiska również: datę aresztowania, przeniesienia do innego więzienia czy obozu koncentracyjnego oraz o zwolnieniu i ewentualnie śmierci więźnia.

Dzieje twórcy:

W skład tego zespołu wchodzą fragmenty zachowanych akt następujących więzień łódzkich funkcjonujących w latach hitlerowskiej okupacji: 1. Więzienie Policyjne (gestapo) przy ul. Sterlinga 16 (Polizeigefängnis Robert Kochstrasse16) przebywali w nim więźniowie aresztowani przez gestapo za sabotaż, działalność polityczną oraz przynależność do polskiego podziemia. Większość po zakończeniu śledztw trafiała do obozów koncentracyjnych i więzień o zaostrzonym rygorze odbywania kary. Na wielu jego więźniach wykonano wyroki kary śmierci. 2.Więzienie Policyjne dla Kobiet przy ul Gdańskiej 13 (Polizei Frauengefängnis Danziger Strasse 13) było miejscem odosobnienia dla kobiet aresztowanych przez gestapo za działalność polityczną i niepodległościową oraz aresztowanych przez Kripo za przestępstwa kryminalne i gospodarcze, a następnie skazanych przez okupacyjne sądownictwo. Kobiety przebywały w nim od kilku tygodni do kilku miesięcy. Dla kobiet aresztowanych i skazanych za przynależność i działalność w organizacjach podziemnych było ono etapem przejściowym przed wywózką do obozów koncentracyjnych. Zachowane skorowidze więźniarek odnotowują również liczne przypadki zgonów. 3 Więzienie Policyjne (Kripo) przy ul. Kilińskiego 152 (Polizeigefängnis Buschlinie 152 ) przetrzymywało osoby aresztowane i skazane za przestępstwa kryminalne i gospodarcze. Odbywały w nim kary więzienia od kilku tygodni do roku. Dla skazanych na ponad rok było ono więzieniem przejściowym. 4. Więzienie Sądowe przy ul. Kopernika 29 (Gerichtgefängnis Friedrich Gössler Strasse 29) było miejscem odbywania kary dla przestępców skazany wyrokami okupacyjnych sądów, głównie Amtsgerichtu. Odbywano nim przeważnie wyroki od miesiąca do pół roku.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

744

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

744

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak