Tajna Policja Państwowa w Łodzi Ekspozytura w Sieradzu

Sygnatura
39/202/0
Daty skrajne
1940-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy związane z funkcjonowaniem Kościoła i narodowościowe, dochodzenia w sprawie osób oskarżonych o przestępstwa polityczne, o naruszenie okupacyjnej dyscypliny pracy oraz niedozwolone związki pomiędzy Niemcami i Polakami.

Dzieje twórcy:

Placówka Gestapo w Sieradzu była ekspozyturą urzędu w Łodzi utworzonego 7.11.1939 r. Jej kompetencje jako policji politycznej obejmowały między innymi: walkę z ruchem oporu, zwalczanie wszelkich wystąpień antyniemieckich, bezpośredni udział w akcji doraźnej wyniszczania społeczeństwa polskiego i żydowskiego, udział w przesiedleniach i akcji wywłaszczeniowej, interwencje w sprawach zakazanych kontaktów ludności niemieckiej z polską (a zwłaszcza "związków krwi" między Niemcami i Polakami), ingerencje w sprawy niemieckiej listy narodowej oraz zmuszanie do uległości Polaków uznanych za kwalifikujących się do zniemczenia. Zadania te realizowała we współpracy z policją kryminalną (kripo) i porządkową (schupo) oraz służbą bezpieczeństwa. [Mirosław Cygański]

Daty skrajne:

1940-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Geheime Staatspolizei Staatspolizeistelle in Litzmannstadt Aussendieststelle in Schieratz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół częściowo zmikrofilmowany, mikrofilm nr L12921-L12928