Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi

Sygnatura
39/252/0
Daty skrajne
1920-1939, 1945-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Kuratorium, sprawozdania z działalności, ankiety, księgi ogłoszeń szkolnych, wykazy nauczycieli, umowy o pracę, pobory i emerytury, preliminarze budżetowe, opłaty za szkołę, korespondencja w sprawie przydziału lokalu,, budowa boiska szkolnego, inwentarz szkoły, zestawienia statystyczne i wykazy uczennic, egzaminy wstępne i maturalne, składy komisji, dzienniki lekcyjne, sesje pedagogiczne, programy nauczania i sprawozdania z nauczania, opinie wychowawców, sprawozdania lekarza szkolnego, organizacje przyszkolne: samopomoc, koło Czerwonego Krzyża, drużyna harcerska.

Dzieje twórcy:

Szkoła została utworzona we wrześniu 1920 r., jako państwowe gimnazjum o profilu humanistycznym. W 1939 r. jej funkcjonowanie zostało przerwane. W 1945 r. wznowiła działalność i funkcjonuje obecnie jako IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej.

Daty skrajne:

1920-1939, 1945-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1939, 1945-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

134

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

134

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak