Akta Szpitala w Częstochowie

Sygnatura
8/14/0
Daty skrajne
1834-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
315

Zawartość:

Akta zespołu w układzie chronologicznym według sygnatur kancelaryjnych z lat 1834 - 1914, sygn. 1 - 167, w tym: akta budowy szpitala, sprawozdania, statystyka ruchu chorych, korespondencja w sprawach przyjęć do szpitala, ściągania opłat szpitalnych, dochody i wydatki.

Dzieje twórcy:

Budowę szpitala w Częstochowie rozpoczęto w roku 1935. Nowy szpital został oddany do użytku w roku 1838. Nazwano go imieniem św. Benedykta, a następnie w 1854 roku przemianowano na Szpital Najświętszej Panny Maryi. Placówka posiadała 4 izby (w jednej z nich mieściła się kancelaria) i 16, później 20, łóżek dla chorych. W szpitalu pracował jeden lekarz i jeden felczer. Zarząd placówki stanowiła Rada Szczegółowa Szpitala, składająca się z 6 osób. Bieżącymi sprawami administracyjnymi szpitala zajmował się zatrudniony w nim lekarz. Począwszy od lat 60 -tych XIX wieku szpital podlegał Radzie Powiatowej Dobroczynności Publicznej. Władzę zwierzchnią w tym okresie stanowiła Piotrkowska Gubernialna Rada Dobroczynności Publicznej w Piotrkowie.

Daty skrajne:

1834-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1834-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

167

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

167

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz Nr 2

Wstęp i inwentarz sporządził Franciszek Sobalski (1961) Inwentarz wpisany do bazy danych IZA 3.0.