Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze w Częstochowie

Sygnatura
8/16/0
Daty skrajne
1907-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta władz Towarzystwa z lat 1907 - 1949, sygn. 1 - 41, w tym: statuty, sprawozdania, protokoły posiedzeń Zarządu, książki składek członkowskich, rejestry umów uczniowskich, korespondencja; Akta księgowości i spraw finansowych z lat 1911 - 1949, sygn. 42 - 65, w tym: dzienniki księgowości, bilanse, koszty administracyjne; Akta Szkoły Rzemieślniczej z lat 1926 - 1937, sygn. 66 - 84, budowa i organizacja Szkoły, personel, płace, dzienniki lekcyjne; Dzienniki podawcze z lat 1926 - 1939, sygn. 85 - 86.

Dzieje twórcy:

Stowarzyszenie Rzemieślniczo-Przemysłowe w Częstochowie - taka była jego początkowa nazwa - zostało założone w 1907 roku. Miało ono na celu "przez wzajemne współdziałanie członków podniesienie stanu rzemieślniczo-przemysłowego pod względem duchowym, umysłowym, społecznym, religijno-moralnym". Stowarzyszenie było rzemieślniczą organizacją kulturalno-oświatową, ale rozwijało też działalność gospodarczą, występując często w obronie interesów rzemiosła. W 1911 roku założyło kasę pożyczkowo-oszczędnościową dla rzemiosła. Po zakończeniu I wojny światowej Towarzystwo zostało w pewnym stopniu zreorganizowane i otrzymało nazwę Okręgowe Towarzystwo Rzemieślniczo-Przemysłowe w Częstochowie. Następnie w roku 1927 przemianowano je na Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze w Częstochowie. W tymże roku Towarzystwo otrzymało nowy Statut, zatwierdzony przez wojewodę kieleckiego. W 1926 roku Towarzystwo uruchomiło szkołę rzemieślniczo-przemysłową, która działała do wybuchu II wojny światowej. W 1937 roku wybudowano Dom Rzemiosła. Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze w Częstochowie istniało do 1949 roku.

Daty skrajne:

1907-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1907-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

86

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

86

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz Nr 9

Wstęp napisał Franciszek Sobalski (1962). Inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1962). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.