Bank Państwowy Oddział w Częstochowie

Sygnatura
8/165/0
Daty skrajne
1901-1914[1921]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta dotyczące operacji finansowych w układzie rzeczowym z lat 1901 - 1921, sygn. 1 - 46, w tym; okólniki dotyczące drobnego kredytu, sprawozdania i bilanse Banku i towarzystw oszczędnościowo - pożyczkowych, księgi dochodów i wydatków, rachunki osobiste dłużników.

Dzieje twórcy:

Bank Państwowy Oddział w Częstochowie powstał około 1900 roku. Oddziałem zarządzał dyrektor, a jego jednostką nadrzędną był Bank Państwowy przy Ministerstwie Finansów w Petersburgu. Przy Banku istniała Instytucja Drobnego Kredytu, której przedstawicielem był inspektor. Wspomniana Instytucja sprawowała nadzór nad 28 towarzystwami oszczędnościowo-pożyczkowymi, powołanymi w latach 1900 - 1908 na terenie guberni piotrkowskiej. Do Instytucji Drobnego Kredytu poszczególne towarzystwa składały roczne sprawozdania i bilanse oraz kopie postanowień zebrań ogólnych. 17 lipca 1914 roku Oddział Banku Państwowego w Częstochowie został ewakuowany w głąb Rosji do Morszancka, a następnie do Bałaszowska, gdzie kontynuował swoją działalność do 1921 roku.

Daty skrajne:

1901-1914[1921]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1901-1921.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Čenstochovskoe Otdelenie Gosudarstvennago Banka

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

46

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

46

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak inwentarz Nr 112

Notatkę informacyjna i inwentarz sporządziła Teresa Czupryna (1976).