Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gidlach

Sygnatura
8/224/0
Daty skrajne
1874-1943 [1961-2007]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1874-1943 [1961-2007]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1943, 1961-2007.

Nazwa dawna:

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej Gidle

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

127

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 93 j.a., 2 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 4 j.a., 2 j.a, 1 j.a., 1 j.a., 1 j.a., 1 j.a., 1 j.a., 1 j.a.,15 j.a., 2 j.a., 2 j.a.

Mikrofilmy z lat 1874 - 1884, Nr 217 - 220, 1664 - 1670