Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie

Sygnatura
8/239/0
Daty skrajne
1874-1922 [1923-1937]
Liczba serii
7
Liczba skanów
6537

Zawartość:

Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie, w tym: Akta urodzeń z lat 1874 - 1917 Akta małżeństw z lat 1874 - 1937 Akta zgonów z lat 1874 - 19375 akta zbiorowe do księgi małżeństw z lat 1874- 1879, 1882-1888, 1891, 1899 - 1901, 1903 -1906, 1909 - 1911,

Dzieje twórcy:

Z dniem 1 października 1874 roku wprowadzono w Prusach świecką rejestrację stanu cywilnego (ustawa z dnia 1 października 1874 roku „Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließug“, też ustawa z dnia 6 lutego 1875 roku „ Reichgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließug“). Utworzono okręgi stanu cywilnego, które nie zawsze pokrywały się z terenem działania jednostek administracyjnych (gmin). Decydowała gęstość zaludnienia. Tworzono jeden urząd stanu cywilnego dla kilku gmin lub kilka urzędów w ramach jednej dużej gminy miejskiej. Czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne. Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie. Nadzór nad urzędnikami sprawował prezydent rejencji lub starosta. Ustawy z 1874 i 1875 roku całkowicie oddzieliły rejestrację stanu cywilnego od zapisów kościelnych. Wprowadziły obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Wprowadzono także śluby cywilne. Księgi prowadzone były w języku niemieckim. Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie w powiecie lublinieckim rozpoczął swoją działalność z dniem 1 października 1874 roku. Terytorium okręgu urzędu stanu cywilnego w Koszęcinie obejmowało: gminę Koschentin (Koszęcin) wraz z miejscowościami Irrkau (Irki), Pielkau (Piłka), Prondy (Prądy), Sand (brak danych) i Swienta Trojca (brak danych), obszar dworski Koschentin (Koszęcin) wraz z miejscowościami Lippowitz (Lipowiec), Neuhof (Nowy Dwór), Oberhof (Górny Dwór), Potempa (Potępa) i Unterhof (Dolny Dwór), obszar leśny Koschentin (Koszęcin), majątek i gmina Ruschinowitz (Rusinowice), gmina i majątek Strzebin (Strzebiń) z miejscowościami Laasen (Łazy) i Prondy (Prondy). Siedzibą urzędnika prowadzącego księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Koszęcinie w latach 1874-1903 była gmina Koschentin (Koszęcin). W 1922 roku wschodnia część powiatu lublinieckiego w tym Koszęcin znalazł się po polskiej stronie granicy. Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie nadal działał w oparciu o przepisy niemieckie. Istotną zmianą była rejestracja prowadzona w języku polskim. We wrześniu 1939 roku tereny te wróciły do Rzeszy. I taki stan trwał do 1945 roku, kiedy Koszęcin zmienił znowu przynależność państwową wracając do Polski. Urząd zakończył działalność w 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, państwowe urzędy stanu cywilnego (Dz.U R.P., Nr 48, poz. 272).

Daty skrajne:

1874-1922 [1923-1937]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1922, 1923-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Koschentin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

307

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

216

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Tak lata 1902 - 1910
spis zdawczo-odbiorczy Tak 18 j.a., 13 j.a., 5 j.a., 6 j.a., 6 j.a., 4 j.a., 3 j.a., 3 j.a., 4 j.a. 3 j.a., 3 j.a. 2 j.a., 4 j.a, 3 j.a., 3 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 216 j.a. Inwentarz nr 277,

Notatkę informacyjną napisała Joanna Sowa, inwentarz sporządzili: Paweł Palacz, Marcin Bednarczyk i Joanna Sowa (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.