Zbiór fotografii i pocztówek

Sygnatura
8/436/0
Daty skrajne
1893-1950, 1984
Liczba serii
0
Liczba skanów
34

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1893-1950, 1984

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1893-1950, 1984-1984.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

84

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak 32 i . Inw
spis roboczy Tak 49 j.inw, 1 j.inw. 1j.inw
spis zdawczo-odbiorczy Tak 1 j.inw.