Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Sygnatura
8/618/0
Daty skrajne
1990-2014
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1990-2014

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1990-2014.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3333

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

55.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak spis Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 18, 21, 33, 35, 19, 30, 31, 35, 36-41 42, 43,46,