Urząd Zatrudnienia w Słupsku

Sygnatura
27/5/0
Daty skrajne
1946-1950
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych są następujące: - Oddział Administracyjny zajmował się organizacją urzędu - Oddział Pracy przeprowadzał statystykę zatrudnionych,rejestrował zgłoszenia wolnych miejsc pracy, nadzorował zakłady pracy po linii zatrudnienia - Oddział Werbunku i Pośrednictwa Pracy prowadził sprawy werbunku i pośrednictwa pracy - Oddział Zatrudnienia kierował do pracy inwalidów i młodocianych, pracowników umysłowych i rzemieślników

Dzieje twórcy:

Urząd Zatrudnienia powstał w 1945 roku..Akta zespołu Urzędu Zatrudnienia w Słupsku obejmują teren powioatów: Słupsk, Sławno, Miastko, Bytów.Praca urzędu polegała na ewidencji pracowników poszukujących pracy oraz kierowanie ich do pracy. Urząd Zatrudnienia w Słupsku zakończył swoją działalność w 1950 roku.

Daty skrajne:

1946-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

33

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

33

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

lipiec 1976 Elżbieta Majchrowska