Państwowy Urząd Budownictwa Portowego w Kołobrzegu

Sygnatura
27/9/0
Daty skrajne
1881-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1881-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1881-1944, 1881-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Staatliches Hafenbauamt Kolberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

64

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak