Centrala Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" Oddział w Słupsku

Sygnatura
27/10/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dział Ogólny - sygn. 1 - 13 Dział Finansowo - Rachunkowy sygn. 14 - 27

Dzieje twórcy:

Połączenie ruchu spółdzielczego dokonało się na Kongresie Spółdzieczym odbytym w dniach 26-26 listopada 1944 roku w Lublinie. Kongres stworzył jednolitą centralę gospodarczą , spożywczo-rolniczą pod nazwą "Społem" Związek Gospodarczy R.P. oraz powołał jednoczesnie jednolity Związek Rewizyjny Spółdzielni R.P."Społem".Podstawy Prawne do powołanego Zwiazku "Społem" i Związku Rewizyjnego ustalił dekret unifikacyjny uchwalony przez Radę Ministrów w sierpniu 1945 roku. O utworzeniu Oddziału, jego granicach i siedzibie decydował Zarząd Związku współnie z Zarządem Okręgu. Oddział "Społem" w Słupsku powstał 22 sierpnia 1945 roku. Do dnia 30 czerwca 1948 roku Oddział w Słupsku pełnił funkcję nadzoru organizacyjnego i gospodarczego w stosunku do podległych mu Spółdzielni Spozywców. Z dniem 1 lipca 1948 rokuOddział został podporzadkowany Oddziałowi Okręgowemu w Szczecinie. Również z dniem 1 lipca 1948 roku zakończyła się działalność gospodarcza" Społem" w Słupsku, z tym, że okres likwidacji trwał do 31 grudnia 1950 roku.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół opracowała Elżbieta Mjchrowska 03.09.1976r.