Akta Gminy Niezabyszewo

Sygnatura
27/19/0
Daty skrajne
1945-1954
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Gminy 1945-1954 1-36 - opis gminy,statut organizacyjny, zmiany nazw miejscowości, protokoły posiedzeń, protokoły posiedzeń komisji, protokoły z zebrań sołtysów, spisy powierzchni użytków, zasiewów oraz zwierząt, majątek gminy i gromad, sprawozdania z wykonania budżetu, wykazy statystyczne, ruch i stan ludności. Prezydium GRN 1950-1954 37-44 - struktura organizacyjna, protokoły z zebrań, spis powierzchni użytków i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich

Dzieje twórcy:

Tworzenie lokalnej administracji polskiej w powiecie bytowskim następowało po 26 kwietnia 1945 roku, po przybyciu tzw. Grupy operacyjnej, mającej za zadanie między innymi tworzenie gmin wiejskich i miejskich. Na czele gmin stał wójt, mianowany przez Pełnomocnika Rządu. Jednostkami samorządu terytorialnego były gminne rady narodowe, które powoływały Zarządy Gminne, jako swoje organy wykonawcze. W 1950 roku - ustawą z dnia 20.03.1950 roku - zniesiono wójtów, Zarządy Gminne, jak również samorząd gminny powołując w ich miejsce Prezydia Rad Narodowych. W 1954 roku w miejsce gminy powołano gromady, zmieniając jednoczesnie ich ilość w powiecie.

Daty skrajne:

1945-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1954, 1945-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

44

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

44

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

07.07.1966r.