Akta Gminy Parchowo

Sygnatura
27/20/0
Daty skrajne
1945-1953
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Gminy 1945-1953 1-34 - protokoły posiedzeń, struktura organizacyjna biura Zarządu, protokoły posiedzeń komisji, wykaz szkód wojennych, sprawozdania z wykonania budżetu, wykazy gospodarstw rolnych, budżety,wykazy zwierząt gospodarskich Prezydium GRN 1951-1952 35-39 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdanie z wykonania budżetu, księga wymiaru i wykonania świadczeń na niektóre cele publiczne

Dzieje twórcy:

Tworzenie lokalnej administracji polskiej w powiecie miasteckim następowało po 26 kwietnia 1945 roku, po przybyciu tzw. Grupy operacyjnej, mającej za zadanie między innymi tworzenie gmin wiejskich i miejskich. Na czele gmin stał wójt, mianowany przez Pełnomocnika Rządu. Jednostkami samorządu terytorialnego były gminne rady narodowe, które powoływały Zarządy Gminne, jako swoje organy wykonawcze. W 1950 roku - ustawą z dnia 20.03.1950 roku - zniesiono wójtów, Zarządy Gminne, jak również samorząd gminny powołując w ich miejsce Prezydia Rad Narodowych. W 1954 roku w miejsce gminy powołano gromady, zmieniając jednoczesnie ich ilość w powiecie.

Daty skrajne:

1945-1953

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1953, 1945-1953.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

39

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

39

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

07.07.1966r. Zygmunt Jażdżejewski