Okręgowy Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Słupsku

Sygnatura
27/108/0
Daty skrajne
1949-1954
Liczba serii
16
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Dział Planowania- plany gospodarczo- finansowe- sygn. 1- 68, z lat 1949- 1954 2.Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego- organizacja szkolenia brygadzistów- sygn. 69- 70, z lat 1952- 1953 3.Dział Zatrudnienia i Płac- wykazy etatów osobowych- sygn. 71- 82, z lat 1949- 1953 4.Dział Organizacji- struktura organizacyjna przedsiębiorstwa- sygn. 83- 154, z lat 1949- 1954 5.Dział Finansowo- Księgowy- Gospodarka finansowa OZ PGR- sygn. 155- 254, z lat 1949- 1954 6.Dział Administracyjno- Gospodarczy- Preliminarze gospodarcze, normatywy kancelaryjne- sygn. 255- 285, z lat 1949- 1954 7.Inspektorzy Rejonowi- protokoły kontroli zespołów- sygn. 286- 310, z lat 1949- 1954 8.Dział Produkcji Roślinnej- plany i sprawozdania z zasiewem zbóż- sygn. 311- 330, z lat 1949- 1954 9.Dział Produkcji Zwierzęcej- sprawozdania z produkcji rolnej- sygn. 331- 338, z lat 1949- 1954 10.Sekcja Weterynarii- statystyka chorób zwierzęcych- sygn. 339- 343, z lat 1950- 1953 11.Dział Mechanizacji- wykazy pojazdów mechanicznych- sygn. 344- 351, z lat 1950- 1954 12.Dział Przemysłu Rolnego- metryki zakładów przemysłu rolnego- sygn. 352- 383, z lat 1949- 1953 13.Dział Budownictwa- organizacja i wykonawstwo inwestycji- sygn. 384- 395, z lat 1949- 1954 14.Dział zaopatrzenia- sprawozdania miesięczne z działalności- sygn. 396, z lat 1949- 1951 15.Dział Zbytu- organizacja kupna i zbytu- sygn. 397- 403, z lat 1949- 1954 16.Starszy Referent do spraw Wynalazczości i Racjonalizacji- sygn. 403- 407, z lat 1952- 1953

Dzieje twórcy:

Okręg Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Słupsku obejmował terenem działania obszar 4 powiatów: Słupsk, Bytów, Miastko i Sławno. OZ PGR w Słupsku podlegał bezpośrednio Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. W całym zakresie swej działalności, OZ PGR w Słupsku ulegał częstym zmianom organizacyjnym, polegających na zwiększeniu bądź komasacji poszczególnych komórek organizacyjnych, co pociągało w konsekwencji za sobą zmiany w zakresie czynności wszystkich jednostek organizacyjnych .W 1953r. na strukturę organizacyjną OZ PGR składało się z 18 jednostek organizacyjnych. Kierownicy poszczególnych działów podlegali dyrektorowi bądź jego zastępcy. Dyrektor odpowiedzialny był za całokształt działalności OZ PGR prze Ministrem Gospodarstw Rolnych, któremu bezpośrednio podlegał.

Daty skrajne:

1949-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1954, 1949-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

407

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

407

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

VII 1971r. Renata Szram