Liceum Pedagogiczne w Bytowie

Sygnatura
27/114/0
Daty skrajne
1945-1969
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Protokoły Rad Pedagogicznych i Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli- protokoły posiedzeń, klasyfikacja uczniów, dokształcanie nauczycieli niewykwalifikowanych, działania kół zainteresowań- sygn. 1- 12, z lat 1945- 1969 2.Zarządzenia Dyrektora Liceum- sprawy organizacyjne szkoły- sygn. 13- 16, z lat 1945- 1967 3.Kontrole szkoły- sprawozdania z działalności szkoły- sygn. 17, z lat 1959- 1967 4.Srawozdaania dotyczące działalności szkoły- sprawozdania z pracy szkoły, internatu, gospodarstwa pomocniczego- sygn. 18- 22, z lat 1946- 1968 5.Protokoły Komitetu Rodzicielskiego i Rady Opiekuńczej- protokoły z posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego i Rady Opiekuńczej- sygn. 23- 24, z lat 1948- 1969 6.Okólniki i Zarządzenia- okólniki, zarządzenia, instrukcje, które ustalały zakres czynności, szkoły, nauczycieli- sygn. 25- 26, z lat 1967- 1968 7.budżety i bilanse Liceum- preliminarze budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu- sygn. 27- 33, z lat 1949- 1964 8.Wycinki z prasy (o Liceum)- księga wycinków z prasy, przypuszczalnie stanowiła materiał pomocniczy na lekcjach wychowania obywatelskiego- sygn. 34, z lat 1960- 1961

Dzieje twórcy:

Na mocy instrukcji z 14 lipca 1945r. w sprawie organizacji roku szkolnego 1945/ 46 i zakresie szkolenia nauczycieli wydanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego w Sopocie powołano do życia Liceum Pedagogiczne w Bytowie. Lata 1950- 1963 są okresem pełnego rozwoju szkoły. Podnoszone były ciągle wyniki nauczania, pracowały koła zainteresowań. Istniało kilka organizacji młodzieżowych np. Powszechna Organizacja Służby Polsce, Związek Młodzieży Polskiej, Samorząd Uczniowski PCK, ZHP, Spółdzielnia Uczniowska. W budynku Liceum mieścił się również internat. Rok 1969 był ostatnim dla pracy szkoły. W miesiącach lipiec- sierpień działalność szkoły została zakończona. Ukończyło ją 715 absolwentów.

Daty skrajne:

1945-1969

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1969.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

34

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

34

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

28.VII 1976r. Urszula Kazana