Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Polanowie

Sygnatura
27/119/0
Daty skrajne
1950-1973
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.MRN informacje analizy- sygn. 1, z lat 1966- 1971 2.Protokoły sesji, komisji- sygn. 2- 20, z lat 1954- 1972 3.Komisje- plany pracy, spotkania radnych, protokoły posiedzeń, sprawozdania- sygn. 21- 30, z lat 1959- 1972 4.Protokoły posiedzeń Prezydium, plany pracy, komitety blokowe- sygn. 31- 48,zlat 1954- 1971 5.Kontrole, budżety, bilanse- sygn. 49- 70, z lat 1950- 1973

Dzieje twórcy:

PMRN zostały powołane na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Prezydium wybierała miejska rada narodowa. W myśl ustawy było ono najwyższym organem władzy państwowej na terenie miasta, równocześnie będąc organem wykonawczym i zarządzającym. Działalność rady i prezydium opierała się na pracy komisji stałych i doraźnych. Na podstawie ustawy z 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych prezydia przekazały część swoich kompetencji organom podległym radzie, zachowując w stosunku do nich funkcje kierownicze i koordynacyjne. Zakres kompetencji PMRN obejmował wykonywanie uchwał rady; organizacja sesji; reprezentowanie rady na zewnątrz; współpraca z komisjami; opracowanie projektu budżetu i planu gospodarczego, kierowanie i nadzór nad działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną; rozpatrywanie sprawozdań podległych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji Na mocy ustawy z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych w miejsce prezydiów utworzono urzędy miejskie jako terenowe organy administracji państwowej, podległe hierarchicznie organom wyższego szczebla.

Daty skrajne:

1950-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1973, 1950-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

70

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

70

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

XII 1989r. Urszula Kazana