Akta miasta Rozprzy

Sygnatura
48/10/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

- Wydział Administracyjny: sprawozdania statystyczne (1817-1868), sprawy rzemieślnicze (1819-1867), szczepienia przeciwko ospie i epidemia cholery (1847-1872), bezpieczeństwo i pożary (1825-1843), - Wydział Policyjny: nadzór nad propinacją, - Wydział Skarbowy: sprawozdania finansowe, okólniki i zarządzenia władz skarbowych, - Wydział Wojskowy: podatek rekrutowy, korespondencja w sprawach żołnierzy dymisjonowanych, urlopowanych, dezerterów, żywności, przechodu wojsk, spis zaciągu wojskowego (1859-1867), - Przywileje i prawa miejskie (1820-1871)

Dzieje twórcy:

Przywilej lokacyjny nie zachował się, nie wiadomo kiedy Rozprza otrzymała prawa miejskie. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1065 r. (w tej miejscowości Bolesław Śmiały nadał przywilej klasztorowi w Mogilnie). Złota bulla Inocentego II z 1136 r. wymienia Rozprzę wśród innych grodów. Siedziba kasztelanii rozpierskiej. Rozprza została pozbawiona praw miejskich w 1870 r. w wyniku realizacji reformy miast w Królestwie Polskim. W połowie XIX w. na czele miasta stał burmistrz sprawujący władzę przy pomocy ławników. Magistrat dzielił się na wydziały - Administracyjny, Policyjny, Skarbowy i Wojskowy.

Daty skrajne:

1805-1869 [1875]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1805-1875.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

169

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

169

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak