Akta miasta Wolborza

Sygnatura
48/11/0
Liczba serii
7
Liczba skanów
308

Zawartość:

- Wydział Administracyjny: spisy ognisk (domów) z charakterystyką zabudowań, - Wydział Skarbowy: akta w sprawie wyposażenia magistratu, sprawozdania finansowe, - Wydział Wojskowy: imienny spis mieszkańców koszar wolborskich (dawny pałac biskupi). - Uzupełnienia - akta dotyczące parafii ewangielickiej

Dzieje twórcy:

Nie zachował się przywilej lokacyjny. Wolbórz był czołem opola i następnie siedzibą kasztelanii wolborskiej. Na początku XII w. darowany biskupom włocławskim stał się ich drugą siedzibą. Dobra wolborskie zostały przejęte na skarb państwa w 1818 r. Prawa miejskie Wolbórz stracił w 1870 r. W połowie XIX w. na czele Magistratu stał burmistrz zarządzający miastem przy pomocy ławników. Magistrat dzielił się na wydziały - Administracyjny, Skarbowy i Wojskowy z sekcją policyjną.

Daty skrajne:

1808-1869 [1876]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1876, 1808-1876.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

40

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

40

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak