Akta gminy Gorzkowice

Sygnatura
48/20/0
Liczba serii
16
Liczba skanów
5139

Zawartość:

Akta spraw: zebrania gminne, zdrowie publiczne, statystyka GUS, szkolnictwo, gospodarka gminna, ubezpieczenia od ognia, podatki, rolnictwo, weterynaria i hodowla, pobór do wojska, budownictwo, ewidencja ludności.

Dzieje twórcy:

Powstała na mocy ukazu carskiego z 1864 r. Zlikwidowana w 1954 r.

Daty skrajne:

1866-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1866-1891, 1895-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1317

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1317

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

16.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

16.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak