Akta Wójta gminy Wolbórz

Sygnatura
48/36/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
4101

Zawartość:

Akta geodezyjne, ubezpieczenia od ognia, statystyka, podatki i czynsze, księgi ludności stałej

Dzieje twórcy:

Gmina dominialna powstała na mocy dekretu Księcia Warszawskiego Fryderyka Augusta z 1809 r. Najniższa jednostka administracyjna utożsamiana pod względem prawnym z gminą miejską. Na czele gminy stał wójt mianowany na wniosek prefekta przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Wójt podawał do publicznej wiadomości zarządzenia władz zwierzchnich, zarządzał majątkiem gminnym, nadzorował pobór podatków, dbał o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Gmina dominialna została zniesiona na mocy ukazu z 1864 r.

Daty skrajne:

1810-1864 [1876]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1876, 1810-1876.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

37

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak