Akta gminy Grabica

Sygnatura
48/416/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
3532

Zawartość:

Okólniki, budżety gminne, sprawy bezpieczeństwa, ruchu ludności, szkolne, wyznaniowe, księgi ludności stałej.

Dzieje twórcy:

Powstała na mocy ukazu carskiego z 1864 r. Dekretem PKWN z 1944 r. wprowadzono tzw. gminne rady narodowe.

Daty skrajne:

1895-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1895-1939, 1895-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

335

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

335

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak