Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bełchatowie

Sygnatura
48/569/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
1640

Zawartość:

Protokoły z Konferencji Sprawozdawczej, protokoły z posiedzeń plenarnych, protokoły z posiedzeń Egzekutywy

Dzieje twórcy:

Komitet Miejski PZPR w Bełchatowie powstał w wyniku podziału dokonanego 5 listopada 1986 r. na VI Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Bełchatowie, kiedy to powołano do życia dwa odrębne komitety miejski i gminny oraz dokonano wyboru członków KM. Organami władzy KM PZPR w Bełchatowie były: Konferencja Sprawozdawcza (najwyższy organ władzy, wytyczający kierunki działalności, wybierający Plenum i Komisję Rewizyjną), Plenum (kierujące działalnością partii pomiędzy konferencjami, spośród którego wyłaniano Egzekutywę), Miejska Komisja Rewizyjna (zajmująca się badaniem zgodności działania ciał wybieralnych ze statutem partii oraz polityka gospodarczą i finansową KM). Do aparatu wykonawczego należały: Egzekutywa (prowadząca bieżącą pracę KM) i Miejska Komisja Kontroli Partyjnej (czuwała nad prawomyślnością członków i przestrzeganiem zasad ideowych).

Daty skrajne:

1986-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1986-1989, 1986-1989, 1986-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak