Akta gminy Bełchatówek

Sygnatura
48/675/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3800

Zawartość:

Księgi ludności stałej (13 j.a.; 1914-1930); wymiar podatku gruntowego (1 j.a.; 1928-1936); księga płacy urzędników (1 j.a.; 1943-1944)

Dzieje twórcy:

Powstała na mocy ukazu carskiego z 1864 r. Należała do powiatu piotrkowskiego guberni warszawskiej , a od 1867 r. do guberni piotrkowskiej. W 1875 r. do gminy Bełchatówek należały naastępujące wsie: Adamów, Anastazów, Apolinów, Bełchatów Osada, kolonia i folwark, Bełchatówek, Binków wieś i folwark, Domiechowice wieś i folwark, Edwardów, Emilin folwark, Józefów kolonia, Kałduny, Kalisko kolonia i las, Korczew, Kempfinówka, Lipy kolonia, Ławy, Mikorska Wola, Mikorzyce, Myszaki, Niedyszyna wieś i folwark, Olsztyn kolonia, Piaski, Politanice wieś i folwark, Ubyszyn, Zaleśna, Zamość, Zawady, Zdzieszulice wieś i folwark, Zdzieszulice Górne i Dolne, Zwierzchów Duchowny i folwark. W 1919 r. po odzyskaniu niepodległośći gmina Bełchatówek wraz z powiatem piotrkowskim weszła w skład województwa łódzkiego. W okresie międywojennym z gminy wyłączono wsie: osada, kolonia i folwark Bełchatów, część folwarku Dobrzelów, osada Kempfinówka, wieś Lipy, osada Olsztyn, folwark Politanice, część folwarku Ubyszyn, wieś i osada pokarczemna Zamość, osada Zdzieszulice i włączono je do gminy miejskiej Bełchatów. W okresie okupacji niemieckiej 1939 - 1945 gmina Bełchatówek wraz z zachodnią częśćią powiatu piotrkowskiego włączona została do powiatu łaskiego znajdującego się w rejehcji łódzkiej w tzw, Kraju Warty. W oparciu o ustawę PKWN z 11 września 1944 r.o radach narodowych wprowadzano tzw. gminne rady narodowe.

Daty skrajne:

1914-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1914-1936, 1943-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

15

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

15

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Akta zostały wyłączone podczas spisu ksiąg ludności w 1994 r.