Akta gminy Podolin z siedzibą w Srocku

Sygnatura
48/676/0
Liczba serii
15
Liczba skanów
2632

Zawartość:

Okres zaboru rosyjskiego: tabela likwidacyjna wsi Kiełczówka (1 j.a.; 1864-1937); księgi wyroków sądu gminnego (2 j.a.; 1867-1876); księgi ludności stałej (5 j.a.; 1890-1931); księga protokołów zebrań wiejskich (1 j.a.; 1911-1926), Urząd Gminy i Zarząd Gminy: sprawy ogólno-organizacyjne (6 j.a.; 1928-1939); sprawy finansowo-budzetowe (4 j.a.; 1930-1939); gospodarka gminna (2 j.a.; 1920-1938); sprawy administracyjne (7 j.a.; 1924-1939), Okupacja hitlerowska: sprawy ogólno-administracyjne (4 j.a.; 1940-1944); sprawy finansowo-budżetowe (25 j.a.; 1940-1944); gospodarka gminna (20 j.a.; 1940-1944); sprawy administracyjne (24 j.a.; 1940-1945).

Dzieje twórcy:

Powstała na mocy ukazu carskiego z 1864 r. W 1945 r. dekretem PKWN z 1944 r. wprowadzono tzw. gminne rady narodowe.

Daty skrajne:

1864-1945 [1956]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1864-1864, 1867-1870, 1875-1876, 1890-1956.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

102

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

102

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.02

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.02

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak