Akta gminy Łękawa z siedzibą w Grocholicach

Sygnatura
48/681/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
5152

Zawartość:

Księgi ludności stałej (11 j.a.; 1888-1931); księgi kontroli ruchu ludności (3 j.a.; 1931-1941); księga uchwał Rady Gminy (1 j.a.; 1930-1934); budżet (1 j.a.; 1937), kartoteka ludności - litera S (1 j.a.; 1931 - 1938)

Dzieje twórcy:

Powstała na mocy ukazu carskiego z 1864 r. W 1945 r. dekretem PKWN z 1944 r. wprowadzono tzw. gminne rady narodowe.

Daty skrajne:

1888-1941

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1888-1941.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak