Akta Gminy Radonia z siedzibą w Mniszkowie

Sygnatura
49/352/0
Liczba serii
7
Liczba skanów
2562

Zawartość:

I. Dział ogólno-organizacyjny - wybory do Rady Gminnej, sołtysów, podsołtysów, protokóły Rady i Zarządu Gminnego, uchwały Rady Gminnej; II. Dział finansowo-budżetowy - budżety, księgi biercze podatku gruntowego i danin publicznych; III. Dział gospodarki gminnej - protokoły dot. budowy szkoły, akcje szczepienia dzieci i sanitarno-porządkowe, wykazy gospodarstw; IV. Dział administracyjny - księgi ludności, rejestry mieszkańców, kontrola wydanych dowodów osobistych, kart rozpoznawczych, wykaz osób ewakuowanych z Warszawy.

Dzieje twórcy:

Powstała na mocy ukazu carskiego z 16 III 1859 r. Siedzibą gminy była wieś Mniszków. Po odzyskaniu niepodległości, dekret Naczelnika Państwa o radach gminnych z 28 XI 1918 r. wprowadził w miejsce pełnomocników gminnych Rady Gminne jako organa zarządzające i kontrolujące gospodarkę gminną. Ustawa o częściowej zmianie ustroju terytorialnego z 23 III 1933 r. rozszerzyła uprawnienia samorządowe gminy. Organem ustawodawczym samorządu była Rada Gminna, natomiast organem wykonawczym był Zarząd Gminy na czele którego stał wójt. W okresie okupacji hitlerowskiej na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 XI 1939 r. gmina pozbawiona została samorządu i podporządkowana okupacyjnym władzom niemieckim. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy ustawy z 11 IX 1944 r. utworzona została Gminna Rada Narodowa w Radoni z siedzibą w Mniszkowie.

Daty skrajne:

1872-1944 [1951]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1872-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

65

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

65

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak