Archiwum fotograficzne Henryka Poddębskiego

Sygnatura
3/131/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
10907

Zawartość:

W zespole znajduje się 22708 obiektów. Fotografie, na które składają się czarno-białe negatywy na błonie i na szkle oraz diapozytywy, a także autorskie odbitki pozytywowe. Spuścizna, powstała w wyniku przemyślanej koncepcji, charakteryzuje się wysokim poziomem artystycznym i technicznym. Wykonywane przez Poddębskiego zdjęcia obejmują cały obszar odrodzonej Rzeczpospolitej oraz Wolne Miasto Gdańsk. Fotograf dokumentował głównie architekturę miast i wsi, a także przemysł i rolnictwo. Uwieczniał ludzi różnych profesji, podczas prac polowych, robót budowlanych, handlu, pracy w fabrykach, a także w czasie relaksu (mecze piłki nożnej, zabawy ludowe, plaża). Dużą część zespołu stanowi polski krajobraz. Ponadto znajdują się tu dwa zeszyty z ewidencją własnych prac, sporządzoną przez autora.

Dzieje twórcy:

Henryk Poddębski (1890 r. Chrząstków - 1945 obóz koncentracyjny Vaihingen) był jednym z najwybitniejszych przedwojennych polskich fotografów, przedstawicielem tzw. fotografii krajoznawczej, wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Od 1900 r. mieszkał w Warszawie, gdzie kształcił się w Szkole Handlowej Zgromadzenia Kupców m. Warszawy. W czasie I wojny światowej dokumentował wygląd stolicy i jej okolic. W 1917 r. objął stanowisko sekretarza Komisji Fotograficznej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK). Wraz z Mieczysławem Orłowiczem, geografem i krajoznawcą, w latach 20. i 30. XX w. odbył wiele podróży krajoznawczych po terenach II Rzeczpospolitej, podczas których dokumentował najważniejsze zabytki miast, krajobrazy wsi oraz codzienne życie ludzi. W 1925 r. fotograf otworzył w Warszawie własne atelier, specjalizujące się w fotografii krajoznawczej. Poddębski zasłynął zwłaszcza zdjęciami wykonanymi na ziemiach wschodnich, fotografując Lubelszczyznę, Polesie, Kielecczyznę. Przyjmował zlecenia od instytucji państwowych oraz prywatnych przedsiębiorstw. Tworzył także liczne autorskie cykle tematyczne poświęcone kulturze różnych grup etnicznych żyjących na terenach Rzeczpospolitej, a także dokumentował dzieła sztuki. Jego zdjęcia były publikowane w albumach, książkach naukowych, przewodnikach turystycznych, prasie oraz na kartach pocztowych i plakatach. Ambicje artystyczne Poddębskiego przejawiały się poprzez udział w krajowych i międzynarodowych wystawach fotografiki, na których zdobywał nagrody. II wojna światowa zakończyła karierę fotograficzną Poddębskiego. Czas okupacji spędził w Warszawie działając w konspiracji. W czasie powstania warszawskiego został wywieziony do obozów niemieckich, gdzie zmarł. (http://teatrnn.pl/leksykon/node/3078/henryk_podd%C4%99bski_1890%E2%80%931945, dostęp dn. 29.04.2020; https://www.nac.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/NAC-Henryk-Poddebski-eBook.pdf, dostęp dn. 04.05.2020)

Daty skrajne:

1920-1939

Klasyfikacja:

archiwa prywatne i spuścizny

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

22710

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.6

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 688 j.a. (11515 obiektów fotograficznych)
protokół zdawczo-odbiorczy Tak 2 j.a.

Zespół w trakcie opracowania.