Sąd Obwodowy w Nowogrodźcu

Sygnatura
86/25/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1- 8 Grundbuch von Güntersdorf (Godzieszów) 9- 16 Grundbuch von Seifersdorf (Mściszów) 17. register der Akten 1411- 1863

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Nowogodźcu (Amtsgericht Naumburg) został powołany ustawą o ustroju sądów (Gerichtverfassungsgesetze) z 27.01.1879 r., która weszła w życie 01.01.1879. Sądy Obwodowy był sądem najniższej instancji orzekającym w sprawach cywilnych (do wartości przedmiotu sporu 300 marek) jednoosobowo. W sprawach cywilnych do kopetencji sądu należały sprawy: 1. z tytułu umów najmu 2. wykroczeń w czasie podróży 3. zajęcia bydła 4. szkód spowodowanych przez zwierzęta i szkody łowieckie 5. alimentacyjne 6. adopcji i opiekuństwa 7. samodzielnych gospodarstw chłopskich 8. prowadzenie ksiąg gruntowych 9. prowadzenie rejestru zrzeszeń Z zakresu prawa karnego orzekano w sprawach drobnych z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora w sporawach zagrożonych karą do 3 miesiący więzienia lub grzywny do 600 marek. Sądził sędzia wraz z dwoma ławnikami. Sądzono w sprawach: 1. o kradzieże 2. paserstwa 3. recydywy w oszustwie i kradzieży

Daty skrajne:

1731 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1731-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht zu Naumburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak