Sąd Obwodowy w Bogatyni

Sygnatura
86/396/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta generalia, 1879-1880, sygn. 1 2. Rejestry nazwisk spraw procesowych, 1898-1918, sygn. 2-4 3. Akta procesowe, 1736-1939, sygn. 5-61 4. Akta różne, 1607-1853, sygn. 62-84 5. Sprawy testamentów i spadków, 1760-1945, sygn. 85-324, 2122-2124 6. Sprawy opiekuństwa, 1789-1911, 325-414 7. Sprawy różne, 1819-1925, sygn. 415-421 8. Księgi gruntowe, 1771-1945, sygn. 422-508 9. Akta gruntowe i hipoteczne, 1838-1945, sygn. 509-1996 10. General Hypoteken Protokoll, 1851-1864, sygn. 1997-2007 11. Protokoły kupna, 1851-1856, sygn. 2004-2007 12. Księgi kupna, 1852-1856, sygn. 2008 13. Protokoły, 1850-1856, sygn. 2009 14. Podział i zamiana majątków ziemskich, 1841-1933, sygn. 2010-2080 15. Akta organizacyjne, 1818-1935, sygn. 2081-2102 16. Sprawy opiekuńcze i spadkowe, 1834-1859, sygn. 2103-2105 17. Rejestry handlowe, 1862-1934, sygn. 2106-2112 18. Rejestry stowarzyszeń, 1915-1932, sygn. 2113 19. Zarząd przymusowy i ubezpieczenia, 1849-1937, sygn. 2114-2121

Dzieje twórcy:

Sądy obwodowe ("Amtsgericht") utworzono w państwie pruskim w 1879 r. w miejsce sądów miejskich, dworskich i innych. Posiadały one charakter sądów pierwszej instancji. Załatwiały sprawy z zakresu orzecznictwa karnego i cywilnego, prowadziły rejestry zrzeszeń i przedsiębiorstw oraz wszelkie sprawy gruntowe, a więc ich sprzedaż, kupno, dzierżawę oraz rejestr gruntów; ponadto prowadziły sprawy spadkowe (testamenty). Sąd działał do maja 1945 r.

Daty skrajne:

[1607 - 1878] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1607-1878, 1878-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Reichenau

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

2124

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2116

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

24.06

Ogółem opracowanych metrów bieżących

23.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zaepół znajdował się w ewidencji Archiwum Państwowego we Wrocławiu gdzie nosił nr 267 (karta nr 82/267-II) i Archiwum Państwowego we Wrocłąwiu Oddział w Jeleniej Górze gdzie nosił nr 520 (karta 83/520).