Starostwo Powiatowe w Bystrzycy Kłodzkiej

Sygnatura
84/3/0
Daty skrajne
1945 - 1950 [1996]
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

Część opracowana: 1.Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, sygn. 1-14, 2.Referat Społeczno-Polityczny, 1945-1949, sygn. 15-20, 3.Referat Osiedleńczy, 1945-1949, sygn. 21-118, 4.Referat Aprowizacji i Handlu, 1945-1947, sygn. 119-126, 5.Referat Przemysłu i Handlu, 1948-1950, sygn. 127-139, 6.Referat Opieki Społecznej, 1949, sygn. 140-146, 7.Referat Kultury i Sztuki, 1945-1948, sygn. 147-150, 8.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1947-1949, sygn. 151-160, 9.Referat Odbudowy, 1945-1950, sygn. 161-181; zarządzenia i okólniki, organizacja powiatu, ewidencja ruchu ludności, sprawy osiedleńcze, protokoły przekazania gospodarstw, sprawozdania statystyczne - osadnictwo, budżety gmin, sprawozdania rachunkowe. Brak sygn.: 37, 57 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku).

Dzieje twórcy:

1945 - ustanowienie Pełnomocnika Rządu RP na Obwód XXV w Bystrzycy Kłodzkiej (urząd odpowiadajacy randze i kompetencjom staroście powiatowemu), 1946 - przekształcenie Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Obwód XXV w Bystrzycy Kłodzkiej w Starostwo Powiatowe w Bystrzycy Kłodzkiej, 1947 - połączenie Starostwa Powiatowego w Bystrzycy Kłodzkiej i Urzędu Ziemskiego w Bystrzycy Kłodzkiej (w miejsce urzędu ziemskiego, w ramach starostwa powołano referat rolnictwa i reform rolnych), 1950 - zniesienie Starostwa Powiatowego w Bystrzycy Kłodzkiej (na mocy Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130)). Ustawą tą powołano do życia nowe struktury organizacyjne państwowej administracji terenowej, w ramach nich tworząc powiatowe rady narodowe – jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej oraz prezydia powiatowych rad narodowych jako terenowe organy wykonawcze.

Daty skrajne:

1945 - 1950 [1996]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1951-1996.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

506

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

179

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.79

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak