Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Bystrzycy Kłodzkiej

Sygnatura
84/6/0
Daty skrajne
1945 - 1950 [1980]
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Brak sygn.: 30 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku).

Dzieje twórcy:

Powiatowa Rada Norodowa w Bystrzycy Kłodzkiej reprezentowała samorząd powiatowy (zarządzenie majątkiem i dochodami powiatu, uchwalanie bużetu, udzielanie absolutorium, powoływanie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydziału Powiatowego, Komisji Rady, opiniowanie wyboru starosty). Organy wykonanwcze Rady - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Wydział Powiatowy (Wydział Powiatowy - oprócz roli wykonawczej spełniał również zadania organu zarządzającego, w gestii w/w było przygotowanie projektów i wykonanie - już przyjętych - uchwał rady, zarządzanie sprawami powiatu stosownie do decyzji Powiatowej Rady Narodowej). 1950 - przekształcenie organów samorządu powiatowego w organy administracji państwowej (na mocy Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130)). Ustawą tą powołano do życia nowe struktury organizacyjne państwowej administracji terenowej, w ramach nich tworząc powiatowe rady narodowe – jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej oraz prezydia powiatowych rad narodowych jako terenowe organy wykonawcze.

Daty skrajne:

1945 - 1950 [1980]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1951-1980.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

159

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis roboczy Tak