Akta gminy Stary Waliszów powiat bystrzycki

Sygnatura
84/33/0
Daty skrajne
1946 - 1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1947-1954, sygn. 1-15 (protokoły zebrań sołtysów, posiedzeń PGRN, komisje, plany pracy, sprawozdania GRN), 2.Dział gospodarki gminnej, 1946-1953, sygn. 16-30 (sprawy przemysłu, handlu, gospodarki komunalnej, osadnictwa, klasyfikacji gruntów, współzawodnictwa, analfabetyzmu i oświaty), 3.Dział budżetowo-finansowy, 1946-1953, sygn. 31-68 (roczne sprawozdania rachunkowe, budżety, preliminarze, księgi sum przechodnich, księgi biorcze świadczeń, arkusze podatku gruntowego). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

Dzieje twórcy:

Podstawy prawne funkcjonowania urzędu: -ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22], -dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74], -dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1954, kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administaracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych [Dz.U. PRL Nr 43, poz. 191] - w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady, jako jednostki podziału administarcyjnego wsi.

Daty skrajne:

1946 - 1954

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

75

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

68

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.9

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak