Sąd Obwodowy w Bystrzycy Kłodzkiej

Sygnatura
84/133/0
Liczba serii
14
Liczba skanów
0

Zawartość:

Część opracowana: 1.Akta generalia dotyczace spraw ogólnych i administracji Sądu, 1880-1945, sygn.: 1-284, 2.Akta dotyczace spisów gminnych, 1927-1944, sygn. 285-301, 3.Zbiory akt dotyczacych zajęć gospodarstw spadkowych, sądów, nazdoru, zatrudnienia, 1927-1945, sygn.: 302-309, 4.Akta generalne dotyczace spadków i testamentów, 1895-1944, sygn.: 310-314, 5.Akta karne, 1936-1943, sygn.: 315-319, 6.Akta zakładów, przedsiębiorstw, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, 1895-1945, sygn.: 320-443, 7.Zbiory akt dotyczące rejestrów urzedu stanu cywilnego, 1910-1944, sygn.: 444-457, 8.Księgi gruntowe i hipoteczne, [1747]1879-1945 (rok 1747, sygn.: 6059), sygn.: 458-7255, 9.Akta gospodarstw spadkowych, 1934-1945, sygn.: 7256-7896, 10.Testamenty, rozporządzenia w sprawie śmierci, [1838]1879-1941, sygn.: 7897-9206, 11.Akta gruntowe, [1727]1879-1944, sygn.: 9207-9324 12.Akta gospodarstw dziedzicznych, 1900-1945, sygn.: 9325-9488, 13.Akta gruntowe - aneks, [1790]1879-1943, sygn.: 9489-9523. Brak sygn.: 467, 942, 1676, 2639, 2424, 3089, 3356, 3357, 3436, 3494, 3762, 3420, 4104, 4267, 4503, 4699, 3493, 4574, 4515, 5410, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5625, 5198, 5874, 6208, 6256, 6639, 7174, 7175, 7176, 7177, 6917, 6617, 5051, 4615, 4643, 9210 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku (9523j.a.-41j.a.=9482j.a.) ). Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 36, Przes.: do zespołu nr 133 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z roku 1933 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 11).

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

[1727] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1727-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Habelschwerdt

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10997

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9524

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

1270

Ogółem metrów bieżących

120.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

31.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

74.5

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
brak pomocy Nie 1270 j.a.