Sąd Obwodowy w Radkowie

Sygnatura
84/311/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Księgi gruntowe, [1749]1879-1945, sygn. 1-103, 2.Księga dóbr rycerskich, [1797]1879-1944, sygn. 104, 3.Akta gruntowe, [1855]1879-1930, sygn. 105, 4.Spisy właścicieli, [brak datacji], sygn. 106-108. Pierwotny rozmiar zespołu: 109j.a., 6,75 mb, w wyniku prac porządkowych (opracowania zespołu) doszło do połączenia dwóch jednostek archiwalnych w jedną jednostkę archiwalną - po zakończeniu prac porządkowych rozmiar zespołu: 108 j.a., 6,75 mb. Zespół zatwierdzony przez Komisję Metodyczną na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2003 roku.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

[1749] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1749-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Wünschelburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

108

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

108

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak