Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich

Sygnatura
84/312/0
Liczba serii
66
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Księgi gruntowe [1733-1878] 1879 – 1945 [1951-1965] – sygn. 1-353, 2. Księgi gruntowe majątków, sygn. 354-356, 3. Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych, sygn. 357-375, 4. Księga gruntowa górnicza, sygn. 376, 5. Aneks – księgi gruntowe i hipoteczne znajdujące się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, sygn. 377-423. Zaspół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwim Państwowego we Wrocławiu w dniu 30 grudnia 2008 roku. W toku opracowania zespołu: Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich, [1733-1878]1879-1945[1951-1965] (zespół nr 84/312), dokonano wyodrębnienia, a następnie przesunięcia do zespołu nr 84/310: Sąd Obwodowy w Złotym Stoku [1665-1878]1879-1945: 7 j.a., 0,77 mb (Przes, nr 94, 2008 r.)). Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku. W toku opracowania zespołu: Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich, [1733-1878]1879-1945[1951-1965] (zespół nr 84/312), dokonano wyodrębnienia, a następnie przesunięcia do zespołu nr 84/319: Sąd Obwodowy w Kłodzku [1710-1878]1879-1945: 3 j.a., 0,03 mb (Przes, nr 95, 2008 r.)). Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Dzieje twórcy:

Królewski Sąd dla Miasta i Powiatu Ząbkowice (Königliche Land und Stadt Gericht Frankenstein) powstał w roku 1836. Jego siedzibą był budynek znajdujący się w Rynku, a należący do kupca Löwe - właściciela „Hotelu pod Złotym Lwem”. Podobnie jak inne sądy, także i ząbkowicki dzielił się na dwa Oddziały – cywilny i karny. Pierwszy funkcjonował do 15 października 1856 roku w budynku Urzędu Rent przy Bramie Kłodzkiej (późniejszy „Tabenstift”), natomiast wydział drugi, zajmował wydzielone pomieszczenia w Ratuszu. W roku 1856 nastąpiła przeprowadzka do nowego budynku położonego przy ulicy Brauerstrasse (ob. B. Prusa). Pierwszym dyrektorem Sądu mianowany został wówczas Josef Nessel. Po reformie sądownictwa, przeprowadzonej w latach 1877-1878, w Ząbkowicach powstał Sąd Obwodowy (Amtsgericht Frankenstein), który jurysdykcją objął część powiatu ząbkowickiego oraz okręgu ziębickiego, organizacyjnie podlegając sądowi krajowemu (Landgericht) w Kłodzku (Glatz) - na podstawie ustawy z 27 stycznia 1877 roku zlikwidowano wówczas sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Sądy prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu. W styczniu 1879 roku obowiązki szefa kancelarii ząbkowickiego Sądu objął Robert Sperlich, skierowany z Wrocławia. Jednocześnie z dotychczasowego stanowiska odwołano radcę powiatowego von Standara. We wspomnianej powyżej strukturze Sąd Obwodowy w Ząbkowicach funkcjonował do 8 maja 1945 roku, kiedy to budynek został zajęty przez Armię Czerwoną i przeznaczony na więzienie. W dniu 18 sierpnia 1945 roku w mieście rozpoczął działalność Sąd Grodzki, którego pierwszym prezesem został Romuald Krąkowski.

Daty skrajne:

[1733 - 1878] 1879 - 1945 [1951 - 1965]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1733-1878, 1879-1945, 1951-1965.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Frankenstein

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

423

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

423

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

29.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

29.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak nota informacyjna