Sąd Obwodowy w Dzierżoniowie

Sygnatura
84/771/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Część opracowana: Akta gruntowe, hipoteczne, księgi ławnicze, księgi ingrossacyjne. 1.Grund und Hypothekenbucher, XVIII-XIX wiek, sygn. 1-43, 2.Ingrossationsbucher, 1709-1840, sygn. 44-55, 3.Schoppenbucher, 1761-1833, sygn. 56-58.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

[1709] 1879 - 1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1709-1878, 1879-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Reichenbach

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

101

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

58

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz książkowy, niemiecki, rękopis, nota informacyjna

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 09.06.1971r., Nab. nr 242; dawny nr zespołu: 173.