Sąd Obwodowy w Boguszowie

Sygnatura
84/779/0
Liczba serii
80
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dokumentacja zgromadzona w ramach zespołu Sąd Obwodowy w Boguszowie (Amtsgericht Gottesberg) obejmuje akta administracyjne, testamenty, akta spraw cywilnych, spadkowych i opiekuńczych, akta spraw karnych, księgi i akta gruntowe, księgi i akta gruntowe kopalń, akta majątków, matrykuły i akta gospodarstw dziedzicznych, akta rejestrowe firm, stowarzyszeń oraz spółdzielni oraz akta osobowe pracowników sądu. Dzięki różnorodności zachowanych materiałów archiwalnych akta Sądu w Boguszowie stanowią interesujące źródło obrazujące nie tylko stosunki własnościowe, ale też proces tworzenia i funkcjonowania różnych organizacji i stowarzyszeń. Dla historyków gospodarki wartościowym materiałem archiwalnym są akta odnoszące się do dziejów górnictwa oraz działających w regionie firm i zakładów przemysłowych w okresie XIX i pierwszej połowy XX wieku. 1. Akta Generalia, 1880-1945, sygn. 1-690, 6,00 mb, 690 j.a, 2. Testamenty, 1807-1945, sygn. 691-2037, 3,60 mb, 1347 j.a. 3. Akta spraw karnych, 1923-1943, sygn. 2038-2158, 0,50 mb, 121 j.a. 4. Księgi gruntowe (Grundbücher), 1751-1945, sygn. 2159-2260, 6,00 mb, 102 j.a. 4.1. Księgi gruntowe miejscowości Stary Lesieniec (Grundbuch von Alt Lässig), 1758-1944, sygn. 2159-2168, 0,60 mb, 10 j.a. 4.2. Księgi gruntowe miejscowości Kuźnice Świdnickie (Grundbuch von Fellhammer), 1751-1944, sygn. 2169-2185, 1,00 mb, 17 j.a. 4.3. Księgi gruntowe miejscowości Jabłów (Grundbuch von Gaablau), 1836-1944, sygn. 2186-2195, 0,80 mb, 10 j.a. 4.4. Księgi gruntowe miejscowości Boguszów (Grundbuch von Gottesberg), 1834-1945, sygn. 2196-2236, 4,45 mb, 41 j.a. 4.5. Księgi gruntowe miejscowości Lubomin (Grundbuch von Liebersdorf), 1823-1945, sygn. 2237-2241, 0,40 mb, 5 j.a. 4.6. Księgi gruntowe kolonii miejscowości Nowy Lesieniec (Grundbuch von Neuhohendorf), 1837-1942, sygn. 2242-2245, 0,20 mb, 4 j.a., 4.7. Księgi gruntowe miejscowości Nowy Lesieniec (Grundbuch von Neu Lässig), 1813-1944, sygn. 2246-2248, 0,20 mb, 3 j.a. 4.8. Księgi gruntowe miejscowości Sobięcin Górny (Grundbuch von Ober Hermsdorf), 1826-1943, sygn. 2249-2251, 0,20 mb, 3 j.a. 4.9. Księgi gruntowe miejscowości Gorce (Grundbuch von Rothenbach), sygn. 2252-2260, 1816-1944, 0,70 mb, 9 j.a. 5. Akta gruntowe (Grundakten), sygn. 2261-4079, 1729-1945, 25,60 mb, 1819 j.a. 5.1. Akta gruntowe miejscowości Stary Lesieniec (Grundakten von Alt Lässig), sygn. 2261-2457, 1739-1945, 2,70 mb, 197 j.a. 5.2. Akta gruntowe miejscowości Kuźnice Świdnickie (Grundakten von Fellhammer), sygn. 2458-2755, 1729-1945, 4,20 mb, 298 j.a. 5.3. Akta gruntowe miejscowości Jabłów (Grundakten von Gaablau), sygn. 2756-2960, 1763-1944, 3,00 mb, 205 j.a. 5.4. Akta gruntowe miejscowości Boguszów (Grundakten von Gottesberg), sygn. 2961-3618, 1737-1945, 9,30 mb, 658 j.a. 5.5. Akta gruntowe miejscowości Lubomin (Grundakten von Liebersdorf), sygn. 3619-3752, 1753-1944, 1,80 mb, 134 j.a. 5.6. Akta gruntowe kolonii miejscowości Nowy Lesieniec (Grundakten von Neuhohendorf) sygn. 3753-3786, 1781-1942, 0,40 mb, 34 j.a. 5.7. Akta gruntowe miejscowości Nowy Lesieniec (Grundakten von Neu Lässig), sygn. 3787-3811, 1735-1944, 0,30 mb, 25 j.a. 5.8. Akta gruntowe miejscowości Sobięcin Górny (Grundakten von Ober Hermsdorf), sygn.3812-3883, 1750-1945, 1,00 mb, 72 j.a. 5.9. Akta gruntowe miejscowości Gorce (Grundakten von Rothenbach), sygn.3884-4079, 1758-1944, 2,10 mb, 196 j.a. 6. Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych (Erbhöfrolle), sygn. 4080-4083, 1934-1944, 0,08 mb, 4 j.a. 6.1. Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Stary Lesieniec (Erbhöfrolle von Alt Lässig), sygn. 4080, 1934, 0,02 mb, 1 j.a. 6.2. Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Jabłów (Erbhöfrolle von Gaablau) sygn. 4081, 1934-1943, 0,02 mb, 1 j.a. 6.3. Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Boguszów (Erbhöfrolle von Gottesberg), sygn. 4082, 1934-1938, 0,02 mb, 1 j.a. 6.4. Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Gorce (Erbhöfrolle von Rothenbach), sygn. 4083, 0,02 mb, 1 j.a. 7. Akta gruntowe gospodarstw dziedzicznych (Grundakten von Erbhofrolle), sygn. 4084-4180, 1925-1944, 0,60 mb, 97 j.a. 7.1. Akta gruntowe gospodarstw dziedzicznych miejscowość Stary Lesieniec (Grundakten von Erbhofrolle Alt Lässig), sygn. 4084-4097, 1928-1944, 0,10 mb, 14 j.a. 7.2. Akta gruntowe gospodarstw dziedzicznych miejscowość Kuźnice Świdnickie (Grundakten von Fellhammer), 1933-1944, sygn. 4098-4101, 0,04mb, 4 j.a. 7.3. Akta gruntowe gospodarstw dziedzicznych miejscowość Jabłów (Grundakten von Gaablau), sygn. 4102-4128, 1934-1944, 0,16 mb, 27 j.a. 7.4. Akta gruntowe gospodarstw dziedzicznych miejscowość Boguszów (Grundakten von Gottesberg), sygn. 4129-4145, 1925-1942, 0,10 mb, 17 j.a. 7.5. Akta gruntowe gospodarstw dziedzicznych miejscowość Lubomin(Grundakten von Liebersdorf), sygn. 4146-4169, 1934-1943, 0,15 mb, 24 j.a. 7.6. Akta gruntowe gospodarstw dziedzicznych miejscowość Gorce (Grundakten von Rothenbach), sygn. 4170-4180, 1934-1940, 0,05 mb, 11 j.a. 8. Wykazy gospodarstw dziedzicznych, dla których prowadzony jest rejestr sądowy, sygn. 4181-4182, 1934, 0,02 mb, 2 j.a. 8.1. Wykaz gospodarstw dziedzicznych, dla których prowadzony jest rejestr sądowy - gmina Jabłów [Gemeinde Gaablau], sygn. 4181, 1934, 0,01 mb, 1 j.a. 8.2. Wykaz gospodarstw dziedzicznych, dla których prowadzony jest rejestr sądowy - gmina Gorce [Gemeinde Rothenbach], sygn. 4182, 1934, 0,01 mb, 1 j.a. 9. Księga gruntowa majątków Stary i Nowy Lesieniec (Grundbuch der Rittergütter Alt und Neu Lässig), sygn. 4183, 1810-1943, 0,01 mb, 1 j.a. 10. Akta gruntowe majątków (Grundakten von Rittergüt), sygn. 4184-4187, 1840-1943, 0,10 mb, 4 j.a. 10.1. Akta gruntowe majątku Stary Lesieniec (Grundakten des Grundbuchs von Rittergut Alt Lässig), sygn. 4184-4186, 1873-1943, 0,05 mb, 3 j.a. 10.2. Akta gruntowe majątku Nowy Lesieniec (Grundakten des Grundbuchs von Rittergut Neu Lässig), sygn. 4187, 1840-1942, 0,05 mb, 1 j.a. 11. Księgi gruntowe górnicze (Bergwerkgrundbuch), sygn. 4188-4197, 1818-1938, 0,30 mb, 10 j.a. 12. Akta gruntowe kopalń (Grundakten von Bergwerk), sygn. 4198-4232, 1842-1943, 0,40 mb, 35 j.a. 13. Akta spraw cywilnych, spadkowych i opiekuńczych (Vormundschafts, Fürsorge und Pflegeschaft Sachen), sygn. 4233-5296, 1905-1945, 3,50 mb, 1064 j.a. 14. Akta dotyczące postępowań egzekucyjnych (Zwangsvollstreckung Sache), sygn. 5297-5320, 1932-1943, 0,10 mb, 24 j.a. 15. Rejestry wymiarowe podatku od nieruchomości (Gebädesteuerrolle), sygn. 5321-5328, 1865-1938, 0,30 mb, 8 j.a. 15.1. Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości majątku Stary Lesieniec (Akten betreffend Gebäudesteuerrolle des Guts Bezirk Alt Lässig), sygn. 5321, 1874-1938, 0,03 mb, 1 j.a. 15.2. Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Jabłów (Akten betreffend Gebäudesteuerrolle des Gemeinde Bezirk Gaablau), sygn. 5322, 1875-1938, 0,03 mb, 1 j.a. 15.3. Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Boguszów (Akten betreffend Gebäudesteuerrolle des Gemeinde Bezirk Gottesberg), sygn. 5323, 1907-1938, 0,05mb, 1 j.a. 15.4. Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Lubomin (Akten betreffend Gebäudesteuerrolle des Gemeinde Bezirk Lieberdorf), sygn. 5324, 1865-1923, 0,05 mb, 1 j.a. 15.5. Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Nowy Lesieniec (Akten betreffend Gebäudesteuerrolle des Gemeinde Bezirk Neu Lässig), sygn. 5325, 1873-1932, 0,03 mb, 1 j.a. 15.6. Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości majątku Nowy Lesieniec (Akten betreffend Gebäudesteuerrolle Gutsbezirk Neu Lässig), sygn. 5326, 1874-1931, 0,02 mb, 1 j.a. 15.7. Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Górny Sobięcin (Akten betreffend Gebäudesteuerrolle des Gemeinde Bezirk Ober Hermsdorf), sygn. 5327, 1873-1938, 0,03 mb, 1 j.a. 15.8. Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Gorce (Akten betreffend Gebäudesteuerrolle des Gemeinde Bezirk Rothenbach), sygn. 5328, 1874-1936, 0,05 mb, 1 j.a. 16. Księgi niw (Flurbuch), sygn. 5329-5336, 1872-1943, 0,20 mb, 8 j.a. 16.1. Księga niw miejscowości Stary Lesieniec (Flurbuch von Alt Lässig), sygn. 5329, 1873-1940, 0,05 mb, 1 j.a. 16.2. Księga niw miejscowości Kuźnice Świdnickie (Flurbuch von Fellhammer), sygn. 5330-5331, 1875-1943, 0,05mb, 2 j.a. 16.3. Księga niw miejscowości Jabłów (Flurbuch von Gaablau), sygn. 5332, 1875-1939, 0,02 mb, 1 j.a. 16.4. Księga niw miejscowości Boguszów (Flurbuch von Gottesberg), sygn. 5333, 1907-1934, 0,02mb, 1 j.a. 16.5. Księga niw miejscowości Lubomin (Flurbuch von Liebersdorf), sygn. 5334, 1872-1941, 0,02mb, 1 j.a. 16.6. Księga niw miejscowości Górny Sobięcin (Flurbuch von Ober Hermsdorf), sygn. 5335, 1875-1938, 0,02mb, 1 j.a. 16.7. Księga niw miejscowości Gorce (Flurbuch von Rotnenbach), sygn. 5336, 0,02mb, 1 j.a. 17. Skorowidze alfabetyczne i rejestry spółdzielni (Alphabetisches Verzeichniss und Genossenschaftsregister), sygn. 5337-5339, 1900-1944, 0,10 mb, 3 j.a. 18. Akta rejestrowe spółdzielni, sygn. 5340-5375, 1901-1945, 0,30 mb, 36 j.a. 19. Rejestry handlowe (Handelregister), sygn. 5376-5382, 1900-1943, 0,10 mb, 7 j.a. 20. Akta rejestrowe firm, sygn. 5383-5455, 1873-1944, 0,50 mb, 73 j.a. 21. Rejestry oraz skorowidze związków i stowarzyszeń (Verein Register), sygn. 5456-5458, 1900-1944, 0,10 mb, 3 j.a. 22. Akta rejestrowe związków i stowarzyszeń, sygn. 5459-5471, 1911-1944, 0,20 mb, 13 j.a. 23. Rejestry i skorowidze spraw karnych (Strafprozess Register), sygn. 5472-5481, 1914-1944, 0,50 mb, 10 j.a. 24. Terminarze oraz protokoły rozpraw w sprawach karnych, sygn. 5482-5485, 1920-1945, 0,20 mb, 4 j.a. 25. Rejestry i skorowidze spraw cywilnych, sygn. 5486-5521, 1876-1944, 2,00 mb, 36 mb 26. Rejestry poświadczeń sądowych (Beurkundung Register), sygn. 5522-5551, 1897-1940, 0,25 mb, 30 j.a. 27. Potwierdzenia ojcostwa (Vaterschafts Anerkennunngen), sygn. 5552-5592, 1859-1939, 0,35 mb, 41 j.a. 28. Rejestry postępowań egzekucyjnych oraz wykazy dłużników (Vollstreckungsregister und Schuldnerverzeichnis), sygn. 5593-5611, 1932-1941, 0,20 mb, 19 j.a. 29. Rejestry prawnych stosunków majątkowych (Güterrechtsregister), sygn. 5612-5615, 1900-1942, 0,10 mb, 4 j.a. 30. Akta dotyczące działalności sądu rozjemczego (Schiedsmanngericht), sygn. 5616-5622, 1896-1945, 0,10 mb, 7 j.a. 31. Akta administracyjne dotyczące pracy sądu, sygn. 5623-5704, 1882-1945, 1,00 mb, 81 j.a. 32. Akta oraz skorowidze dotyczące spraw gruntowych (Grundbuchsachen), sygn. 5705-5714, 1890-1945, 0,10 mb, 11 j.a. 33. Akta osobowe pracowników Sądu Obwodowego w Boguszowie, sygn. 5715-5734, 1887-1934, 0,20 mb, 20 j.a.

Dzieje twórcy:

Początki sądownictwa w Boguszowie związane są z nadaniem w 1499 roku dla miasta przez króla Władysława Jagiellończyka praw miejskich oraz przywilejów górniczych. Funkcję sędziego pełnił wówczas burmistrz oraz ława przysięgłych. W późniejszym okresie Boguszów oraz przyległe miejscowości stały się własnością Hochbergów z Książa oraz rodziny von Czettritz – właścicieli Wałbrzycha oraz Nowego Dworu (Neuhaus). Po zajęciu Śląska przez wojska pruskie rozpoczął się stopniowy proces dostosowywania administracji sądowniczej do przepisów wydanych przez Fryderyka II patentem w styczniu 1742 roku. W myśl jego postanowień na obszarach włączonych do państwa pruskiego powstały dwa wyższe sądy krajowe w Głogowie i Wrocławiu, będące jednocześnie instancjami odwoławczymi. Pierwszą instancję tworzyły natomiast sądy w poszczególnych okręgach, (poza terytoriami wolnych państw stanowych, i księstw). Ujednolicenie i skodyfikowanie przepisów prawnych nastąpiło dopiero w roku 1794, kiedy to wprowadzono powszechne prawo krajowe (Allgemeines Landrecht für die Königliche Preussischen Staaten), obejmujące nie tylko prawo cywilne, karne i administracyjne, ale także lenne i kościelne. Nowe regulacje wprowadziły podział na dwa rodzaje sądów: niższe i wyższe. Pierwszym podlegali chłopi i mieszczanie, natomiast urzędnicy, szlachta, duchowieństwo i wojskowi, odpowiadali przed sądem wyższym, pełniącym jednocześnie funkcję sądu II instancji dla sądów niższych (poza sprawami karnymi). Poza tym w każdym departamencie istniały Rejencje (Prowincjonalne Kolegia Sądowe) a ich organami pomocniczymi były komisje powiatowe (Kreis Kommision), mogące rozstrzygać samodzielnie drobne sprawy cywilne. Rolę instancji odwoławczej (dla całego państwa) pełnił Najwyższy Tajny Trybunał w Berlinie. Kolejne przepisy administracyjne dotyczące sądownictwa zostały wydane edyktem z grudnia 1808 roku, odnoszącym się do powołania prowincji oraz okręgów rejencyjnych. Wkrótce później (luty 1809) we Wrocławiu rozpoczął swoja działalność Wyższy Sąd Krajowy, którego pierwszym prezydentem był graf Dankelman. Powyższe przepisy zlikwidowały niezależne sądownictwo miejskie, wprowadzając instytucje państwowych sadów miejskich (Stadtgericht). Miasto Boguszów podporządkowano powołanemu w grudniu 1833 roku Sądowi Miejskiemu w Wałbrzychu (Stadtgericht zu Waldenburg und Gottesberg).. W 1879 roku wraz ze zmianą konstytucji Rzeszy, wprowadzono nową ordynację sądową, znoszącą instytucję sądów miejskich i powiatowych a jednocześnie powołującą sądy obwodowe (Amtsgericht), jako sądy pierwszej instancji. Podstawy prawne ich działalności regulowała ustawa o ustroju sądownictwa z 27 stycznia 1877 roku, a miejscowości, w których rozpoczęły działalność Sądy Obwodowe ustalono w zarządzeniu króla pruskiego Wilhelma I z dnia 26 lipca 1878 roku. Sądy Obwodowe działały na Śląsku w latach 1879-1945 i były kompetentne do rozstrzygania spraw o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, spraw z tytułu umowy najmu, umowy o pracę, spraw alimentacyjnych, spraw upadłości, czy spraw dotyczących postępowania odwoławczego. Do kompetencji sądów obwodowych należały również sprawy dotyczące ksiąg gruntowych, opiekuństwa, rejestrów postępowań z zakresu sądu polubownego czy też rejestracji związków i stowarzyszeń. Sądy te posiadały również kompetencje rozstrzygania spraw karnych. W przypadku, gdy sędzia pierwszej instancji nie rozstrzygał samodzielnie, sprawy karne rozstrzygane były przez sąd ławniczy (Schöffengericht). Ławnicy, którzy byli uprzednio wybrani przez komisję, w czasie głównej rozprawy sądowej korzystali w pełnym zakresie z uprawnień sędziów. Od września 1933 roku kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy dziedzicznych gospodarstw rolnych (Erbhoffrolle). W oparciu o w/w przepisy działalność rozpoczął również Sąd Obwodowy w Boguszowie (Amtsgericht Gottesberg), który obejmował swoją jurysdykcją część powiatu wałbrzyskiego (Kreis Waldenburg). W kwietniu 1934 roku do okręgu sądowego włączono miejscowości Gorce (Rothenbach), Jabłów (Gaabalu) oraz Lubomin (Liebersdorf) wraz z kolonią Chełmiec (Hochwald), wcześniej podlegające jurysdykcji Sądu Obwodowego w Kamiennej Górze (Rejencja Legnicka). Wspomniane miejscowości zamieszkiwało łącznie ponad 7000 mieszkańców. Jednostką organizacyjnie nadrzędną był Sąd Krajowy w Świdnicy (Landgericht Schweidnitz) oraz Wyższy Sąd Krajowy we Wrocławiu (Oberlandgericht Breslau). Powołanie odrębnego okręgu sądowego skłoniło władze miejskie do wybudowania dla potrzeb sądu odpowiedniej siedziby położonej w bliskim sąsiedztwie ratusza. W związku z powyższym zdecydowano się na rozbiórkę trzech budynków szachulcowych, będących niejako wizytówką miasta (określanych jako 3 Fürstentümer) i wzniesienie na pustej parceli nowej kamienicy z przeznaczeniem dla sądu oraz miejskiej kasy oszczędności - Rynek nr 9 (obecnie Plac Odrodzenia 9). Sąd Obwodowy w Boguszowie (Amtsgericht Gottesberg) funkcjonował do maja 1945 roku, kiedy to został przejęty przez polską administrację. W budynku, w związku z faktem zajęcia miejscowego ratusza przez radziecką komendanturę wojenną do połowy 1946 roku funkcjonował Zarząd Miejski a następnie dyrekcja kopalni barytu. Obecnie obiekt jest własnością prywatną i pełni funkcje usługowe. Bibliografia: Archiwalia Akta miasta Boguszowa (Magistrat der Stadt Gottesberg) Akta miasta Wałbrzycha (Magistrat der Stadt Waldenburg) Zarząd Policji w Boguszowie (Polizei Verwaltung zu Gottesberg) Opracowania 200 Jahre Dienst im Recht, Berlin 1938 200 Jahre Oberlandgericht Breslau, Breslau 1942 Amts Blatt für die Königliche Regierung zu Breslau, 1879 Beiträge zur Kenntnis der bestehenden Gerichtsverfassung und der neusten Resultate der Justizverwaltung in dem Preussischen Staate, red. W. F. E. Starke, Berlin 1839 Brauner J., Chronik der Stadt Gottesberg, Gottesberg 1894 Die preußischen Städte-Ordnungen vom 19. November 1808 und vom 17.März 1831 Gesetz Sammlung für die Königlichen Preussischen Staaten, Berlin 1838 Gesetzsammlung für die Königlichen Preußischen Staaten, Berlin 1849 Gut P., Ustrój, organizacja i działalność sądownictwa patrymonialnego we wschodnich prowincjach Prus w latach 1740–1849. Studium z dziejów instytucji prawnej, , Warszawa–Szczecin 2013 Kloch B., Zarys dziejów sądownictwa w południowej części Górnego Śląska. Sądy w Rybniku, Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach, Rybnik-Gliwice 2011 Kopczyński M., Reforma ustroju miast pruskich barona vom und zum Steina z 19 listopada 1808 roku w organicystycznej interpretacji Ottona von Gierke, Studia Prawno-ekonomiczne, t. XCVI, s. 95-125, Łódź 2015 Krupa S., Metodyka opracowania akt hipotecznych i gruntowych przechowywanych w Archiwach Państwowych, [w]; Szkice Archiwalno-Historyczne, nr 3, Katowice 2007, ss.9-22 Maciejewski T, Ustrój sądowy Prus, II Rzeszy i Republiki Weimarskiej 1815-1871 i 1918-1933, Studia Iuridica Lublinensia vol. XXV, 3, Lublin 2016, s. 587-597 Orzechowski K., Księgi i akta śląskiej hipoteki, jako źródło historyczne i historyczno-prawne, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. VIII, zeszyt 1, Warszawa 1965 Orzechowski K., Historia ustroju Śląska do roku 1740, Wrocław 2005 Niestrój Henryk, Sąd Obwodowy w strukturze sądownictwa niemieckiego, Referat wygłoszony na zebraniu naukowym w Archiwum Państwowym w Opolu, publikacja w Naukowym Portalu Archiwalnym www.archnet.pl Schlesische Edicten Sammlung, red. Ernst von Moeller, Breslau 1866 Wienfort M., Patrimonialgerichte in Preußen: Ländliche Gesellschaft und bürgerliches Recht 1770 - 1848/49, Göttingen 2001

Daty skrajne:

[1729 - 1878] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1729-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Stadtgericht zu Waldenburg und Gottesberg

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Gottesberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5734

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5734

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

51.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

51.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Nie 5734 j.a.

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 13.03.1967r., Nab. nr 171; dawny nr zespołu: 55. (na akta zespołu Sąd Obwodowy w Boguszowie (Amtsgericht Gottesberg) składają się materiały archiwalne przejęte w 1967 roku przez ówczesne Powiatowe Archiwum Państwowe w Boguszowie. Zespół wpisano do księgi nabytków pod nr 171. W roku 2003 akta zostały przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim i wpisane do księgi nabytków pod nr nabytku 1055. Zespół otrzymał nr 779)