Sąd Obwodowy w Świebodzicach

Sygnatura
84/968/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Grund und Hypothekenbucher, XVIII-XIX wiek, sygn. 1-6, 2.Schoppenbucher, 1798-1820, sygn. 7-10, 3.Kaufbucher, 1758-1802, sygn. 11-12, 4.Waisenprotokollbuch, Kuratelregister, 1733-1801, sygn. 13-14, 5.Ein und Ausgabenbuch uber Kapitalien, 1850-1874, sygn. 15.

Dzieje twórcy:

Anteriora Sądu Obwodowego w Świebodzicach. Pierwotnie, zespół aktowy opracowany przez archiwistów niemieckich przed rokiem 1945, obecnie zachowany w stanie niepełnym - utrzymano sposób opracowania zespołu (powyższa uwaga dotyczy nazwy zespołu). Po aneksji Śląska do Prus w 1741 roku nadzór nad istniejącymi sądami patrymonialnymi i miejskimi powierzono nowo utworzonym rejencjom sądowym we Wrocławiu i Głogowie. Funkcje tzw. sądów niższych sprawowały od 1809 roku sądy ziemskie i miejskie (Land und Stadtgerichte), powstałe z połączenia sądów miejskich i patrymonialnych, które orzekały w sprawach majątkowych i personalnych. Ponadto w sprawach karnych rozstrzygały sądy dworskie (Hofgerichte). Sądy patrymonialne były sądami domenowymi (Domänenjustitzämter) - działały w dobrach królewskich i starościańskich. Równolegle funkcjonowały też sądy patrymonialne w poszczególnych kluczach dóbr królewskich. Sądy patrymonialne orzekały w sprawach cywilnych, opiekuńczych, hipotecznych i depozytowych. Rozporządzenie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV z 2 lutego 1849 roku zniosło jurysdykcję prywatną i sądownictwo dla osób uprzywilejowanych i ustanowiło nową organizację sądownictwa. W miejsce dotychczasowych sądów powołano jako sądy I- instancji, sądy państwowe powiatowe i miejskie (Kreis und Stadtgerichte). Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

[1733 - 1874]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1733-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Freiburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

15

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

15

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 09.06 1971 r., Nab. Nr 241; dawny nr zespołu: 172.